Psykososiale forhold

Med psykososiale forhold sikter vi til faktorer i arbeidsmiljøet som berører den enkeltes arbeid og hvordan det påvirker den yrkesaktive. Faktorer som for eksempel trivsel, positive utfordringer, krav og kontroll, lederstøtte, medbestemmelse, sosial støtte og vold eller mobbing er eksempler.

Vil du vite mer om psykososialt arbeidsmiljø, gå til siden «Hva er psykososialt arbeidsmiljø».

Nyhet 20. september 2023

Er noen bedre i stand til å beskytte seg mot mobbing enn andre?

En ny studie undersøker om opplevelsen av å kunne forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen, fører til at mobbingen reduseres eller stan...

Nyhet 20. september 2023

STAMI leder nordisk kurs om framtidas psykososiale arbeidsmiljø

I november skal STAMI lede et NIVA-kurs om psykososialt arbeidsmiljø i lys av nye utviklinger i arbeidslivet.

Nyhet 13. september 2023

Velkommen til æresseminar for Stein Knardahl

STAMI holder æresseminar for Prof. Emeritus Dr. Med. Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 13. september klokken 10.00.

Nyhet 22. juni 2023

Logg av i ferien!

Å kvile og nyte livet med mindre krav og mas, er sjølve poenget med ferien for mange. Likevel er det ikkje alltid slik dei etterlengta so...

Prosjekt 12. juni 2023

Psykiske helseeffekter av arbeid, en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet skal gi oppdatert og pålitelig kunnskap om psykiske helseeffekter av å være i arbeid.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Prosjekt 9. juni 2023

Effekter av rollekonflikt og rolleuklarhet på psykiske plager og utbrenthet – en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet vil undersøke hvilke dokumenterte sammenhenger som finnes mellom rollekonflikt og rolleuklarhet, påfølgende psykiske plager og...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Nyhet 7. juni 2023

Skeive kan oppleve diskriminering og trakassering på arbeidsplassen

– Alle vil tene på eit arbeidsliv der vi kan vere oss sjølve fullt ut, og der vi opplever psykologisk tryggleik, seier STAMI-direktør The...

Nyhet 31. mai 2023

Ubalanse mellom jobb og privatliv øker risikoen for psykiske plager

Psykiske helseutfordringer er en økende årsak til både sykefravær og langvarig ekskludering fra arbeidsmarkedet. Sammenheng mellom jobb-p...

Nyhet 14. april 2023

Hva påvirker eldre arbeidstakere til å slutte eller bli i jobben?

En ny STAMI-studie ser nærmere på hvilke aspekter ved jobben som påvirker eldre arbeidstakere om å slutte eller bli i sin nåværende jobb.

Nyhet 9. januar 2023

Konflikter med overordnede øker risikoen for sykefravær

Konflikter med overordnede er en risikofaktor for sykefravær blant ansatte. Det kommer frem i en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstit...

Nyhet 6. januar 2023

Disse faktorene gir utbrente lærere

En ny studie presenterer en systematisk oversikt over avgjørende faktorer for utbrenthet blant lærere.

Nyhet 27. september 2022

Hva betyr maktforholdet mellom mobber og offer på arbeidsplassen?

Å bli utsatt for hyppig mobbing på arbeidsplassen ser ut til å være skadelig for alle, uavhengig av hvordan mobbeofferet opplever maktfor...

Nyhet 20. september 2022

Slik kan arbeidsplassen forhindre mobbing

En ny studie viser at virksomheter kan forebygge mobbing ved å skape og opprettholde et sterkt klima for konflikthåndtering.

Film 9. august 2022

Psykososialt arbeidsmiljø - STAMI forklarer

Om arbeidsmiljø
Nyhet 13. juni 2022

Korleis påverkar arbeidsmiljøet din psykiske helse?

Kva er dei største psykososiale risikofaktorane i arbeidsmiljøet? Det kan du få med deg i dette korte webinaret.

Prosjekt 9. mai 2022

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) - forskning på innsamlede data

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser. STAMI vil benytte datagrunnlaget fra MUST i sin forskning om p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Nyhet 14. mars 2022

Lanseringswebinar: Nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten

STAMI har bidratt til å lage et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten. Verktøyet ble lansert i et webinar 5. april.

Nyhet 8. februar 2022

Dei helseskadelege sjefane

Mange norske arbeidstakarar opplever å vere utsett for det som blir kalla trakasserande leiing. Det kan gå på helsa laus, viser forsking ...

Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 14. desember 2021

Vold og trusler på arbeidsplassen utbredt i deler av arbeidslivet

Vold og trusler på arbeidsplassen er fortsatt utbredt i mange yrker, og kvinner er mer utsatt enn menn. Andelen sysselsatte som rapporter...

Nyhet 7. desember 2021

Hjemmekontor og forventninger om å være tilgjengelig på fritiden: arbeidsmiljø, tanker om å slutte i jobben og helse

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at hjemmearbeid er assosiert med både positive faktorer, slik som blant anne...

Nyhet 8. november 2021

Ny europeisk definisjon: Yrkesmessig utbrenthet

Hva vil det egentlig si å være utbrent? Til tross for at begrepet har blitt brukt i snart 50 år, er det først nå vi har fått en enhetlig ...

Film 27. september 2021

Webinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen - hva viser de nasjonale tallene?

Frokostseminar Webinar
Nyhet 17. september 2021

Flere unge melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For første gang siden #metoo-bevegelsen kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) presentere nasjonale tall over hvor mange som har opple...

Nyhet 1. september 2021

Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv

Personer som griper inn når en kollega utsettes for mobbing, har det bedre enn de som lar være, viser en ny forskningsstudie.