Tema

Psykososiale forhold

Beskrivelse

Med psykososiale forhold sikter vi til faktorer i arbeidsmiljøet som berører den enkeltes arbeid og hvordan det påvirker den yrkesaktive. Faktorer som for eksempel trivsel, positive utfordringer, krav og kontroll, lederstøtte, medbestemmelse, sosial støtte og vold eller mobbing.

Psykososialt arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan det påvirker den yrkesaktive. Oppdatert kunnskap om hvilke psykososiale faktorer som virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen er nødvendig.

Psykososiale forhold berører den enkeltes arbeid, om arbeidet virker berikende og gir faglig og personlig vekst, eller om det virker lite motiverende og nedbrytende. Det berører de mer uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen og om relasjonene er gode eller mindre gode. Eksempler på slike forhold er trivsel og arbeidsklima, konflikter og isolasjon, utfordringer, meningsfullt arbeid, medbestemmelse og sosial støtte samt press, usikkerhet, vold, mobbing og trakassering.