Psykososiale forhold

Med psykososiale forhold sikter vi til faktorer i arbeidsmiljøet som berører den enkeltes arbeid og hvordan det påvirker den yrkesaktive. Faktorer som for eksempel trivsel, positive utfordringer, krav og kontroll, lederstøtte, medbestemmelse, sosial støtte og vold eller mobbing er eksempler.

Vil du vite mer om psykososialt arbeidsmiljø, gå til siden «Hva er psykososialt arbeidsmiljø».

Kurs

Webinar: Å arbeide med mennesker

Pasienter, elever, kunder, brukere og gjester. Hvordan kan disse påvirke arbeidsmiljø, helse og sykefravær? Velkommen til webinar om det ...

Plakat for webinaret med teksten 'Å arbeide med mennesker - arbeidsmiljø i tjenesteytende sektor'.
Nyhet

Hva vet vi om kvinners arbeidshelse?

Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv, og det høyeste sykefraværet finner vi i det som fortsatt er kvinnedominerte yrker, viser nas...

To hjemmesykepleiere på vei ut av kontoret, for å besøke brukere.
Nyhet

Logg av i ferien!

Å kvile og nyte livet med mindre krav og mas, er sjølve poenget med ferien for mange. Likevel er det ikkje alltid slik dei etterlengta so...

Kvinne på ein benk i ein skog, med utsikt til ein innsjø
Få nyhetsbrev
Lukk