Akkurat nå skjer det store endringer i arbeidslivet over hele verden. Teknologisk utvikling, digitalisering, demografiske endringer og nye krav til klima- og miljøbevissthet gjør at man må tilpasse arbeidet og jobbe på nye måter.

Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) arrangerer kurs om ‘’framtidas psykososiale arbeidsmiljø’’, og STAMI leder kurset.

Kurset er i Oslo 8. og 9. november, og påmeldingsfristen er 5. oktober.

Informasjon og påmelding her

Store endringer

– I dette kurset vil vi belyse og diskutere nylige endringer i arbeidslivet, og endringer som vi venter framover. På bakgrunn av ny forskning skal vi se på hvordan disse endringene kan påvirke hvordan vi jobber og følgelig hvordan vi opplever å jobbe, og hvilke konsekvenser dette kan ha for arbeidshelse og velvære, sier Jan Olav Christensen, seniorforsker ved STAMI og leder for kurset.

Helt siden den første industrielle revolusjonen har teknologisk utvikling og automatisering av arbeidsoppgaver vært en kilde til bekymring for arbeidstakere som er avhengige av jobbene sine for å tjene til livets opphold.

For tida blir mange oppgaver som inntil helt nylig har blitt sett på som vanskelige å automatisere faktisk automatisert av språkmodeller bygget på kunstig intelligens, mest kjent er kanskje ChatGPT.

Dette betyr at også for mange med høy utdanning kan arbeidsoppgavene i stor grad endres, innholdet i mange jobber endres, og noen jobber kan slutte å eksistere.

– Samfunn og teknologi er alltid i endring, men for mange oppleves det kanskje nå som om det skjer fortere enn noen gang før. Vi har nylig opplevd endringene under koronapandemien, og i tillegg ser vi nå teknologiske gjennombrudd som revolusjonen i kunstig intelligens som har gjort seg gjeldende på svært kort tid, sier kurslederen.

Ta med dine erfaringer!

Alt dette påvirker det psykologiske og sosiale innholdet i arbeidet, på positive og negative måter. Christensen mener det er viktig å forstå konsekvensene av dette for å sikre et sunt og produktivt arbeidsliv i framtida. Derfor er dette kurset relevant for mange.

– Vi har med oss gode forelesere med høy kompetanse på ulike områder innen dette temaet. Siden temaet er ganske generelt, håper jeg også at deltakerne tar med seg egne erfaringer og tanker om emnet og aktivt bidrar med diskusjoner og refleksjoner, sier han.

Han ser fram til et aktivt kurs i Oslo i november.

– Vi vil kombinere forelesernes faktakunnskap og innsikt med mer utforskende diskusjoner og workshops. Og jeg håper at vi alle vil ende opp med ny innsikt om hvordan vi kan utvikle og sikre et bærekraftig arbeidsmiljø for framtida.

Her finner du påmelding og mer informasjon om kurset