Prof. Emeritus Dr. Med. Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nylig har fylt 70 år, og instituttet har gleden av å invitere til æresseminar for ham.

Seminaret skjer i STAMI sine lokaler onsdag 13. september, fra klokka 10 til 14, og alle som vil bli med er velkomne.

Det vil bli forskjellige forelesninger fra fagområder hvor Knardahl har vært engasjert gjennom sin karriere.

Program for dagen

10.00 Introduksjon

10.15 Unni G. Abusdal, spesialist i arbeidsmedisin, tidligere bedriftslege og overlege i NHO:
Arbeidsmedisinen i går, i dag og i morgen. Er vi klare for Industri 5.0?

10.45 Jan Olav Christensen, seniorforsker, STAMI:
Psykososiale arbeidsfaktorer og helse – kort om STAMIs forskning

11.15 Reiner Rugulies, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
Psychosocial work environment – a brief overview about Danish research

11.45 Lunsj

12:30 Olav M. Vassend, professor emeritus, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo:
Personlighet, stress og helse

13.00 Mikael Elam, professor, Klinisk nevrofysiologi, Sahlgrenska Sjukhuset/Universitetet i Göteborg:
Hur autonomt agerar människans sympatiska nervsystem

13.30 Stein Knardahl, professor emeritus, STAMI og UiO:
Arbeid, ‘stress’ og helse

14.00 Avslutning