Organisatoriske forhold

Med organisatoriske forhold sikter vi til de ytre rammebetingelsene for arbeidshverdagen. Slik som arbeidets plassering, arbeidets lengde og grad av tilknytning til arbeidslivet, men også hvor stabilt og forutsigbart arbeidet er og hvorvidt en ofte stilles ovenfor blant annet omorganisering og nedbemanninger.

Nyhet 20. mai 2020

Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på?

Hør episoden "Arbeidsmiljøet i krisetid - hva bør vi tenke på?" der STAMIs direktør Pål Molander samtaler med Cato Lorentz fra podc...

Nyhet 19. mai 2020

Fremtidens arbeidsliv, technostress og digitale arbeidsmiljøfaktorer

Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid utføres og organiseres på. «Technostress...

Nyhet 21. april 2020

Hvordan påvirker krisen arbeidsmiljøet i helsetjenesten?

Norge og resten av verden står for tiden i en alvorlig, og potensielt langvarig, krise som følge av covid-19-pandemien. Helsetjenesten...

Nyhet 1. april 2020

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi...

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belast...

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedr...

Nyhet 11. februar 2020

Høyr podkast-episoden: Kontorlandskap - kva gjer det med oss?

Stein Knardahl, forskingsdirektør ved STAMI, stilte i studio til podkasten "På jobben" for å snakke om ein ny studie som viser at delt...

Nyhet 30. januar 2020

Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

Ni av ti nordmenn trives på jobb og det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen. Men ikke alle vet hva et godt arbeidsmiljø fak...

Kurs 27. januar 2020

Frokostseminar 27. februar: Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær

Ifølge STAMI kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Den nye IA-avtalen, som gjelder til og me...

Kurs 8. oktober 2019

Kurs i aktuell arbeidsmedisin - januarkurset 2020

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag...

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Film 24. april 2019

Populære teorier om arbeid og helse

Frokostseminar
Nyhet 25. oktober 2018

Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organ...

Nyhet 25. september 2018

Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmil...

Prosjekt 10. september 2018

Hva er effekten av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse?

Arbeidstilsynet legger premisser for og følger opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerh...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Nyhet 25. januar 2018

Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være...

Nyhet 7. juni 2017

Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet

Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere studier...

Nyhet 30. mai 2017

Skiftarbeid blant sykepleiere - psykiske symptomer og jobbtilfredshet

I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere s...

Nyhet 22. mai 2017

Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirk...

Prosjekt 5. mai 2017

Utvikling av spørreskjemainstrument for kartlegging av nye eksponeringsforhold i arbeidslivet

Teknologiske endringer og globalisering fører til at arbeidslivet endrer seg med stor fart, dette kan ha dypgripende konsekvenser for h...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2019
Prosjekt 5. mai 2017

Virkninger av organisatoriske endringer på ansattes helse

Prosjektet vil ha tre hovedproblemstillinger: 1: Å undersøke effekter av organisatoriskeendringer på arbeidsfaktorer og helse, 2: å u...

Pågående Prosjektperiode 2016 – 2019
Nyhet 28. april 2017

Ansattes opplevelse av ledelse etter en alvorlig hendelse

Høye nivåer av posttraumatisk stress blant ansatte etter traumatiske hendelser kan føre til at de ansatte oppfatter ledere og ledelse...

Nyhet 5. april 2017

Eit godt arbeidsmiljø styrker produktiviteten

I dei seinare åra har det blitt større fokus på samanhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet. Nordiske studiar og forsking frå m...

Nyhet 29. mars 2017

Hva har ledelse å si for arbeidsmiljøet?

I arbeidshelsepsykologien har man fokusert mye på forholdet mellom krav som stilles til ansatte og deres mulighet til å ha kontroll ove...