Organisatoriske forhold

Med organisatoriske forhold sikter vi til de ytre rammebetingelsene for arbeidshverdagen. Slik som arbeidets plassering, arbeidets lengde og grad av tilknytning til arbeidslivet, men også hvor stabilt og forutsigbart arbeidet er og hvorvidt en ofte stilles ovenfor blant annet omorganisering og nedbemanninger.

Film 16. august 2023

Arendalsuka: Nullvisjon – hvordan organisering av arbeidet bidrar til nedgang i ulykker

Kurs

Arendalsuka: Kunnskap og faenskap - hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premisser for arbeidsmiljøet?

Hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premisser for arbeidsmiljøet? Samtale mellom Akademikerne, Spekter og STAMI.

Kurs

Arendalsuka: Nullvisjon - hvordan organisering av arbeidet bidrar til nedgang i ulykker

Hvordan kan god organisering av arbeidet bidra til å hindre ulykker i petroleumssektoren?

Nyhet 13. juni 2023

Podkast: Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Noreg, jobbar i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforminga av kontoret kan på...

Prosjekt 9. juni 2023

Effekter av rollekonflikt og rolleuklarhet på psykiske plager og utbrenthet – en systematisk kunnskapsoppsummering

Prosjektet vil undersøke hvilke dokumenterte sammenhenger som finnes mellom rollekonflikt og rolleuklarhet, påfølgende psykiske plager og...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Nyhet 7. juni 2023

Skeive kan oppleve diskriminering og trakassering på arbeidsplassen

– Alle vil tene på eit arbeidsliv der vi kan vere oss sjølve fullt ut, og der vi opplever psykologisk tryggleik, seier STAMI-direktør The...

Nyhet 6. oktober 2022

Slik kan medarbeidarundersøkingar styrke arbeidsmiljøet

For at ei medarbeidarundersøking skal kunne vere eit effektivt hjelpemiddel til å førebygge sjukefråvær, må undersøkinga kartlegge faktor...

Nyhet 30. juni 2022

Korleis påverka koronapandemien arbeidsmiljøet på sjukehusa?

STAMI deltar i ein tverrfagleg studie om stress og helseplager hos sjukehuspersonell under covid-19-pandemien.

Prosjekt 9. mai 2022

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) - forskning på innsamlede data

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser. STAMI vil benytte datagrunnlaget fra MUST i sin forskning om p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024
Nyhet 14. mars 2022

Lanseringswebinar: Nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten

STAMI har bidratt til å lage et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelser i staten. Verktøyet ble lansert i et webinar 5. april.

Nyhet 2. mars 2022

Balansen mellom kontoret og heimekontoret er avhengig av tre ting

Heimekontor og fjernarbeid er lite forska på, men vi veit om nokre ting som fungerer bra og noko som fungerer dårleg, seier STAMI-direktø...

Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 24. januar 2022

Hvordan påvirker teknologi og innovasjon framtidens arbeidsmiljø?

PODKAST: Ny teknologi og innovasjon påvirker arbeidsmiljø, og arbeidsmiljø påvirker ny teknologi og innovasjon. I podkasten Arbeidsmiljør...

Nyhet 7. desember 2021

Hjemmekontor og forventninger om å være tilgjengelig på fritiden: arbeidsmiljø, tanker om å slutte i jobben og helse

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at hjemmearbeid er assosiert med både positive faktorer, slik som blant anne...

Nyhet 1. desember 2021

Beslutninger under press

KOMMENTAR: Selv alle som er strålende fornøyd med egen besluttsomhet, må akseptere at beslutningsprosesser blir svekket under press.

Nyhet 16. november 2021

Stort potensial for å forebygge sykefravær blant sykepleiere

Høye jobbkrav, liten kontroll, emosjonelle belastninger og rollekonflikter er alle faktorer som kan føre til sykefravær, og som i stor gr...

Nyhet 8. november 2021

Ny europeisk definisjon: Yrkesmessig utbrenthet

Hva vil det egentlig si å være utbrent? Til tross for at begrepet har blitt brukt i snart 50 år, er det først nå vi har fått en enhetlig ...

Nyhet 10. mai 2021

Toppen barnehage deler sin erfaring med "En bra dag på jobb"

– En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper, forteller en av de ansatte i barnehagen. 

Nyhet 10. februar 2021

Stadige omorganiseringer gjør oss endringstrette

– Mange bedrifter gjør endringer til den nye normalen. Vår forskning viser at det ikke nødvendigvis er et gode, sier STAMI-forsker Lise F...

Nyhet 3. februar 2021

Delte og åpne kontorløsninger – hva er konsekvensene?

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppsummerer kunnskapen om hvilken betydning kontorkonsepter har for sykefravær og...

Nyhet 28. januar 2021

Hva skjer med arbeidsmiljøet i koronakrisen?

STAMI-direktør Pål Molander mener norsk arbeidsliv har et stort fortrinn som kan bidra til å få et utsatt arbeidsmiljø gjennom koronakrisen.

Nyhet 28. januar 2021

Slik påvirker digitalisering og ny teknologi arbeidsmiljø og helse

Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og ny teknologi endrer måten arbeid utføres og organiseres på. Hva har det å si for a...

Nyhet 21. januar 2021

Søvnproblemer kan øke risikoen for å utvikle muskelskjelettplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom flere år kartlagt sammenhengen mellom arbeidstid, søvn og muskelskjelettplager. Nå vise...

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Nyhet 17. desember 2020

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

Betydelig lavere sykefravær. Større jobbtrivsel. En unik åpenhetskultur. Da leverandørbedriften Kaefer Energy satset på en mer effektiv p...