Organisatoriske forhold

Med organisatoriske forhold sikter vi til de ytre rammebetingelsene for arbeidshverdagen. Slik som arbeidets plassering, arbeidets lengde og grad av tilknytning til arbeidslivet, men også hvor stabilt og forutsigbart arbeidet er og hvorvidt en ofte stilles ovenfor blant annet omorganisering og nedbemanninger.

Nyhet

Beslutninger under press

KOMMENTAR: Selv alle som er strålende fornøyd med egen besluttsomhet, må akseptere at beslutningsprosesser blir svekket under press.

Få nyhetsbrev
Lukk