I alle bransjer i det norske arbeidslivet skjer det store teknologiske omveltninger. Noen yrker har utvikla seg fra manuelle operasjoner til digitaliserte, automatiske operasjoner på kort tid. I andre yrker kan arbeidet ha forandra seg mindre, men likevel skapt en annerledes arbeidshverdag.

Når arbeidet endrer seg, endrer også arbeidsmiljøet seg. Men det kan ta tid å tilpasse organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet, når arbeidsoppgavene er nye.

Hør episoden her:

Du kan abonnere på Arbeidsmiljørådet i din podkast-app. Du kan også spille av podkasten i ruta over her, eller hos Spotify, Google, Apple og Anchor.

Kan bli belastende for ansatte

I tredje episode av podkasten Arbeidsmiljørådet diskuterer STAMI-direktør Pål Molander sentrale utfordringer for framtidens arbeidsliv, med NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie, og Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I STAMIs egen systematiske kunnskapsoppsummering om teknologisk utvikling og arbeidsmiljø ser vi at ny teknologi på arbeidsplassen i seg selv vil kunne være positivt. Men skjer det for stor utvikling på samme tid, uten god opplæring og innføring, vil det kunne bli belastende for ansatte.

I tillegg kan nye muligheter til å være mer tilgjengelig enn før, skape telepress. Dette er en opplevelse av en forventning om at man skal være tilgjengelig utover arbeidstiden, for eksempel fordi det til en hver tid er mulig via telefonen.

Utdanning må henge med

– For å lykkes med å skape nye arbeidsplasser i Norge framover er teknologi og innovasjon viktig. Men vi må samtidig kunne ha en god helse og trives på jobb, sier Håkon Haugli.

Dette er én av de største utfordringene for det norske arbeidslivet framover, mener han. Anniken Hauglie mener at utdanning er viktig for å utvikle arbeidslivet i takt med teknologien.

– Det er et stort behov for å endre kompetanse i arbeidslivet i mer digital retning. Mange kommende mekanikere lærer å skru på gamle dieselbiler på skolen, mens ute i verkstedene må man i dag være mer eller mindre IT-ingeniør, sier Anniken Hauglie.

Arbeidsmiljørådet

Hør flere episoder av Arbeidsmiljørådet her: