Søvn

Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, fors...

Nyhet 22. juli 2020

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere tungt å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips om korlei...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å væ...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Fluctuations in heart rate variability of health care workers during four consecutive extended work shifts and recovery during rest and sleep

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The association of sleepiness, insomnia, sleep disturbance and pain: a study amongst shiftworking nurses

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sleep quality and methylation status of core circadian rhythm genes among nurses and midwives

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie

Et stadig økende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Spørsmål om helseskadelige ef...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of psychological and social work factors on self-reported sleep disturbance and difficulties initiating sleep

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI) - Psychometric properties and relationships with shift work, sleep, and health

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Experimental sleep restriction facilitates pain and electrically induced cortical responses

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Conditioned pain modulation is not decreased after partial sleep restriction

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The effect of sleep restriction on laser evoked potentials, thermal sensory and pain thresholds and suprathreshold pain in healthy subjects