Søvn

Nyhet 13. november 2020

Presentasjon av prosjekt om skiftarbeid og arbeidstid

Få med deg funnene fra det nordiske samarbeidsprosjektet om arbeidstid og skiftarbeid. Forskerne ved STAMIs søsterinstitutt i Finland pre...

Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, forsker ved S...

Nyhet 22. juli 2020

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere tungt å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips om korleis d...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å være ...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom ...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Fluctuations in heart rate variability of health care workers during four consecutive extended work shifts and recovery during rest and sleep

Goffeng, Elisabeth Martinsen; Nordby, Karl-Christian; Tarvainen, Mika P.; Järvelin-Pasanen, Susanna; Wagstaff, Anthony; Goffeng, Lars Ole; Bugge, Merete Drevvatne; Skare, Øivind; Lie, Jenny-Anne Sigstad

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The association of sleepiness, insomnia, sleep disturbance and pain: a study amongst shiftworking nurses

Katsifaraki, Maria; Nilsen, Kristian Bernhard; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Bjorvatn, Bjørn; Härmä, Mikko; Matre, Dagfinn

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sleep quality and methylation status of core circadian rhythm genes among nurses and midwives

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Hystad, Sigurd William; Nielsen, Morten Birkeland; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway

Johannessen, Håkon Andre; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie

Et stadig økende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Spørsmål om helseskadelige effek...

Lie, Jenny-Anne S.

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of psychological and social work factors on self-reported sleep disturbance and difficulties initiating sleep

Vleeshouwers, Jolien Josepha Helena; Knardahl, Stein; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI) - Psychometric properties and relationships with shift work, sleep, and health

Nielsen, Morten Birkeland; Hystad, Sigurd William; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Experimental sleep restriction facilitates pain and electrically induced cortical responses

Matre, Dagfinn; Hu, Lu; Viken, Leif Andre; Hjelle, Ingri Berild; Wigemyr, Monica; Knardahl, Stein; Sand, Trond; Nilsen, Kristian Bernhard

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Conditioned pain modulation is not decreased after partial sleep restriction

Matre, Dagfinn; Andersen, Maria Raae; Knardahl, Stein; Nilsen, Kristian Bernhard

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The effect of sleep restriction on laser evoked potentials, thermal sensory and pain thresholds and suprathreshold pain in healthy subjects

Ødegård, Siv Steinsmo; Omland, Petter Moe; Nilsen, Kristian Bernhard; Stjern, Marit; Gravdahl, Gøril Bruvik; Sand, Trond