Søvn

Nyhet 26. januar 2022

Tydelige rapporteringsmønstre om søvnløshet og smerter 

Tidligere studier har vist at opplevd trakasserende ledelse har sammenheng med både psykiske og fysiske plager. En ny studie fra Statens ...

Nyhet 26. november 2021

Flykaptein: – Det er vanskelig å vurdere egen våkenhet

Mangel på søvn og hvile er et utbredt helseproblem blant skiftarbeidere. Flykaptein Kristin Lund har kjent på farene utmattelse kan skape...

Prosjekt 17. november 2021

Nattarbeid, årstider og søvnighet - sikkerhet på arbeidsplassen i Nordområdene (Noralert)

Prosjektet skal avgjøre om årstidene i Nordområdene innvirker spesielt på arbeidstakere som jobber natt, med konsekvenser for søvnighet p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2027
Prosjekt 7. september 2021

Skiftarbeid, søvn og smerte

Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager. Prosjektet kartlegger hvilke søvnforstyrrelse...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Nyhet 28. juli 2021

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere ein stor overgang å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips ...

Nyhet 15. mars 2021

Hvorfor trenger vi søvn?

Når man forstår hva søvnen gjør, burde det være åpenbart at tilstrekkelig søvn er nødvendig for funksjonsevne på kort og lang sikt – og f...

Nyhet 1. mars 2021

Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvikle alvorlige søvnproblemer

Å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer, ...

Nyhet 21. januar 2021

Søvnproblemer kan øke risikoen for å utvikle muskelskjelettplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom flere år kartlagt sammenhengen mellom arbeidstid, søvn og muskelskjelettplager. Nå vise...

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Nyhet 1. desember 2020

Ny doktorgrad: Mobbing i arbeidslivet kan gi alvorlige helseplager

Mobbing i arbeidslivet har trolig mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt. Det konkluderer Dhaksshaginy Rajalingam ved State...

Nyhet 13. november 2020

Presentasjon av prosjekt om skiftarbeid og arbeidstid

Få med deg funnene fra det nordiske samarbeidsprosjektet om arbeidstid og skiftarbeid. Forskerne ved STAMIs søsterinstitutt i Finland pre...

Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, forsker ved S...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å være ...

Nyhet 2. april 2019

Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid?

Hvorfor er skiftarbeidere som jobber om natten mer utsatte for brystkreft? STAMI bidrar med å undersøke de underliggende biologiske mekan...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Fluctuations in heart rate variability of health care workers during four consecutive extended work shifts and recovery during rest and sleep

The aim of this study was to investigate fluctuations in heart rate variability (HRV), which reflect autonomic nervous system (ANS) funct...

Goffeng, Elisabeth Martinsen; Nordby, Karl-Christian; Tarvainen, Mika P.; Järvelin-Pasanen, Susanna; Wagstaff, Anthony; Goffeng, Lars Ole; Bugge, Merete Drevvatne; Skare, Øivind; Lie, Jenny-Anne Sigstad

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The association of sleepiness, insomnia, sleep disturbance and pain: a study amongst shiftworking nurses

Sleep problems are commonly associated with chronic pain. It is not known whether pain is more related to a particular type of sleep prob...

Katsifaraki, Maria; Nilsen, Kristian Bernhard; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Bjorvatn, Bjørn; Härmä, Mikko; Matre, Dagfinn

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Chronic sleep restriction may affect metabolism, hormone secretion patterns and inflammatory responses. Limited reports suggest also epig...

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sleep quality and methylation status of core circadian rhythm genes among nurses and midwives

Poor sleep quality or sleep restriction is associated with sleepiness and concentration problems. Moreover, chronic sleep restriction may...

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Introduction: Seafaring is an extremely demanding profession that takes place in one of the most dangerous work environments possible. Th...

Hystad, Sigurd William; Nielsen, Morten Birkeland; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway

Purpose: A growing number of longitudinal studies report associations between adverse psychosocial factors at work and sleep problems. Ho...

Johannessen, Håkon Andre; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie (2014)

STAMI-rapport nr. 1/2014. Et stadig økende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Spørsm...

Lie, Jenny-Anne S.; Goffeng, Lars Ole; Gravseth, Hans Magne ; Matre, Dagfinn ; Lie, Arve; Arneberg, Line; Ljoså, Cathrine Haugene

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of psychological and social work factors on self-reported sleep disturbance and difficulties initiating sleep

Study Objectives: This prospective cohort study examined previously underexplored relations between psychological/social work factors and...

Vleeshouwers, Jolien Josepha Helena; Knardahl, Stein; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI) - Psychometric properties and relationships with shift work, sleep, and health

The aim of this study was to establish the psychometric properties of the 11-item Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI)...

Nielsen, Morten Birkeland; Hystad, Sigurd William; Eid, Jarle