Om forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet Working hours, health, well-being and participation in working life (WOW) creating new working time models and solutions for Nordic countries – har utviklet arbeidstidsmodeller og løsninger som bygger på forskniongsdata og som fremmer helse og arbeidsdeltakelse.

Forskerne fra Norge, Danmark, Sverige og Finland har produsert over 110 vitenskapelige publikasjoner  om prosjektet som er finansiert av NordForsk.

Den 13. november presenterte forskerne sine resultater i symposiet WOW Livestream Det ble også avholdt en pressekonferanse om funnene.

Se pressekonferanse og symposium her.

WOW-projektets sluttrapport 

WOW-projektets nettsted

Den seneste publikasjonen fra prosjektet

STAMIs seneste publikasjon om temaet kan leses her: Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft