Hjem Nyheter Tydelige rapporteringsmønstre om søvnløsh[...]

Tydelige rapporteringsmønstre om søvnløshet og smerter 

Tidligere studier har vist at opplevd trakasserende ledelse har sammenheng med både psykiske og fysiske plager. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) avdekker interessante rapporteringsmønstre om smerte og søvnløshet. 

Eksponering for sosiale stressfaktorer på jobb har tidligere vist seg å øke risikoen for flere helseplager En slik stressfaktor er trakasserende ledelse. Estimater tyder på at 10–16 prosent av ansatte i Norge er utsatt for krenkende lederatferd.

Forskere ved STAMI har undersøkt sammenhengen mellom trakasserende ledelse og grupper i den norske yrkesaktive befolkningen. Studien indikerer klare grupperinger basert på rapporterte plager, og tyder på at ved opplevd trakasserende ledelse er det større risiko for å oppleve symptomer på søvnløshet (insomni) med og uten smerteproblematikk.

Første studien i sitt slag

− Dette er den første studien som undersøker sammenhengen mellom trakasserende ledelse og latente klasser basert på responsmønstre om helseplager, sier STAMI-forsker Ann-Christin Sannes.

For å undersøke dette ble det brukt en såkalt latent klasseanalyse, LCA.

− Ved å benytte en slik analysemetode vil vi kunne finne skjulte undergrupperinger i datamaterialet. Slik informasjon kan være klinisk betydning siden den gir en mer fullstendig forståelse av komplekse tilstander som kan oppstå samtidig, forklarer Sannes.

Forskerne fant fire grupperinger:

1  Sterk smerte med søvnløshet
2  Lav smerte med søvnløshet
3  Sterk smerte uten søvnløshet
4  Lav smerte uten søvnløshet

Viktig for optimal oppfølging

Det å bli utsatt for trakasserende ledelse påvirket hvilket plagemønster pasientene opplevde. Ved rapportert opplevd trakasserende ledelse var det høyere risiko for å være i gruppe 1 og 2.

Sannes mener bevissthet om sammenhengen mellom trakasserende ledelse og de fire smerte- og søvnløshetsundergruppene, og hva som skiller dem, er viktig for prognose og optimal oppfølging av berørte pasienter.

Hun fremhever også viktigheten av hvilken type lederstil som iverksettes på arbeidsplassen på de ansattes helse.

− Med en mer positiv lederstil vil man kunne unngå nedsatt trivsel og potensielt oppnå en reduksjon i sykefravær, konkluderer Sannes.

 

Dataene i studien er samlet inn gjennom en nasjonal sannsynlighetsundersøkelse av 5000 ansatte hentet fra nasjonalt sentralt arbeidstakerregister (SSB). Trakasserende ledelse ble målt med en 5-elements versjon av Teppers 2000-skala. Smerte og søvnløshetssymptomer ble målt ved fem elementer som reflekterte smerte og tre elementer som reflekterte søvnløshet. Totalt 1 226 deltakere returnerte spørreskjemaet. Basert på disse avslørte de latente klasseanalysene fire klasser basert på responsmønstre av smerte og søvnløshetssymptomer. I regresjonsanalysen var trakasserende ledelse en signifikant prediktor for responsmønstrene.  

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk