Hjem Nyheter Tips for å bli klar for jobb igjen

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere ein stor overgang å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips om korleis du kan få ein enklare start på jobbkvardagen.

Publisert

  • 28. juli 2021

Råd for å bli klar for jobb igjen

  1. Husk at dette er den same jobben du gjorde før sommarferien. Ikkje bruk tid og krefter på å grue deg til å jobbe. Forventingar om at noko blir negativt kan bli sjølvoppfyllande.
  2. Snu døgnrytmen til kvardagen igjen for å unngå at du føler deg trøytt og ute av form dei første arbeidsdagane. Å kjenne seg trøytt dei første dagene etter ferien er ofte jet-lag. Juster døgnrytmen til normal døgnrytme ved å legge deg tidlegare og stå opp tidleg 2-4 dagar før første arbeidsdag. Les fleire råd om søvn og døgnrytme.
  3. Kutt ut alkohol dei siste 2-3 døgna før første arbeidsdag – styr unna «ein siste fest». Sjølv små mengder alkohol forstyrrer kvaliteten på søvnen. For å føle seg utkvilt treng ein god søvnkvalitet og passe mengde søvn.
  4. Forsøk å stå på for fullt frå første arbeidsdag. Det finst ingen grunn til å starte forsiktig eller jobbe lite første veka. Er du effektiv, opplever du meistring og jobbtilfredsheit. Dette kan gjere resten av første veka enklare.
  5. Når du er tilbake på jobb, ha tolmod med kollegaer som fortel om sine fantastiske opplevingar i ferien. Forsøk å ikkje irritere deg eller vere misunneleg – det går berre utover deg sjølv.

Endringar etter Covid-19

Mange verksemder vil snart opna for at tilsette kan kome tilbake til arbeidsplassen etter meir enn eitt år med Covid-19-heimekontor. Mange leiarar må finne ut korleis ein skal forstå erfaringane med hjemmekontor og korleis ein best kan utnytta dei digitale verktøya som vart innførte under pandemien.

Ordningar med meir fjernarbeid og noko fleksibilitet til å arbeida i heimen blir mange stader vurdert, men erfaringar og meiningar spriker. Både leiarar og tilsette støttar seg nok meir på sine eigne personlege erfaringar enn på kva forskinga har funne.

Som arbeidstakar er det viktig å forsøke å vera open for at arbeidstilhøvet kan bli endra i forhold til det vi var vant til før Covid-19. Det er fornuftig å prøve å styre forventningane: overdriven pessimisme skaper bekymringar og forventningar om at alt blir heilt valfritt frå no av vil skapa skuffelsar. Det blir utfordringar og omstillingar, men arbeidsoppgåvene vil vera dei same.

 

→ Les også: Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

Få nyhetsbrev
Lukk