Hva er arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger. Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Nyhet

STAMI på NHOs årskonferanse 7. januar

NHOs årskonferanse går av stabelen torsdag 7. januar. Pål Molander, direktør ved STAMI, er invitert til å være blant innlederne for å sna...

Bilde av Pål Molander
Nyhet

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Nyhet

Duften av dialog

Et godt partssamarbeid mellom ledelse og ansatte gir større jobbengasjement og bedre produktivitet. Bare spør medarbeiderne hos landets s...

Nyhet

Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

Ni av ti nordmenn trives på jobb, og det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen. Men ikke alle vet hva et godt arbeidsmiljø fakti...

Bilde av STAMI-direktør Pål Molander. Foto: Thomas Kleiven.
Nyhet

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er sl...

Bilde av sykepleiere som går nedover en gang
Nyhet

Bra arbeidsmiljø er bra business

Har du det bra på jobb, produserer du mer. Derfor er det penger å tjene på å investere i et godt arbeidsmiljø.

Få nyhetsbrev
Lukk