Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har spesialtilpasset verktøyet En bra dag på jobb for alle som jobber i barnehage. Verktøyet bygger på forskning og er utviklet gjennom dialog med ledere, tillitsvalgte og ansatte i sektoren. En bra dag på jobb skal hjelpe dere til å skape et bedre arbeidsmiljø.

12. mai 2021 arrangerte vi et webinar der du kan lære om hva forskningen sier om arbeidsmiljøet til ansatte i barnehage, og hvordan En bra dag på jobb kan brukes til å skape et godt arbeidsmiljø blant ansatte i barnehage.

Verktøyet er gratis, les mer om verktøyet på nettsiden enbradagpajobb.no