Arbeidsgiverorganisasjonen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin årlige konferanse har i år fått tittelen «Jobbskaperne». Konferansen vil belyse hvor viktig det er for Norge at flest mulig har et arbeid å gå til i fremtiden.

Konferansen blir i år sendt digitalt torsdag 7. januar kl. 10.00-12.00 fra Oslo Spektrum, og vil være åpen for alle.

STAMIs direktør Pål Molander er invitert til å være en av innlederne til konferansen for å snakke om fremtidens arbeidsliv.

Gå til NHOs nettsider for å se hele programmet og melde deg på.

Vil belyse hvorfor arbeidsmiljø er sentralt for å lykkes i fremtiden

I en tid hvor arbeidslivet er i endring og enkelte arbeidsplasser faller bort, er det helt nødvendig å skape nye. I Norge trenger vi mange arbeidsplasser fremover, fordi vi er avhengige av å få flere i arbeid for å opprettholde og utvikle velferdstilbudene våre.

Klarer vi å skape flere arbeidsplasser, vil arbeidsmiljø stå helt sentralt for å lykkes med å få folk i arbeid, og å holde folk i arbeid. I innlegget til Pål Molander vil han rette fokuset på hvorfor arbeidsmiljø spiller en så en viktig rolle for å oppnå dette.

– Vi må bli enda bedre på arbeidsmiljø fremover for å kunne lykkes med å få flere til å stå lenger i arbeid og færre til å falle utenfor. I fremtidens arbeidsliv vil derfor arbeidsmiljø bli enda viktigere. Vi må ha et større fokus på kunnskap om hva som er utfordringsbildet og hvilke tiltak som må settes inn for å kunne lykkes i å skape bedre arbeid. For bedre arbeid er et resultat av bedre arbeidsmiljø, slår Pål Molander fast.

Pandemien vi nå står i har også endret arbeidshverdagen til svært mange. Pandemien er i seg selv blitt en katalysator for flere av de endringene som allerede har begynt å prege arbeidslivet. Men hvordan skal vi rigge oss best mulig til for å skape et enda bedre arbeidsmiljø når pandemien er over? Hva bør vi ta vare på og utvikle av gode erfaringer fra denne perioden, og hva bør vi justere på?

Dette er sentrale spørsmål som mange stiller seg om dagen, og som Molander vil forsøke å belyse fra et arbeidsmiljøperspektiv i sitt innlegg på årskonferansen.

Pål Molander var også invitert NHOs årskonferanse i 2018, den gangen med innslaget «Arbeidsmiljø – det glemte gullet. Se opptak her. Hans innlegg om arbeidsmiljø ble da rangert som et av konferansens beste. Dette er et tegn på at norsk næringsliv vurderer arbeidsmiljø som et viktig fokusområde og som en av de viktige faktorene for å kunne utføre arbeidet bedre.

Store navn gjester årets konferanse

Molander er i godt selskap under årets konferanse, med mellom andre statsminister Erna Solberg, partileder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, leder av oljefondet Nicolai Tangen, og direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg. Årets programleder er fysiker og skuespiller Selda Ekiz.

Info og påmelding