STAMI sitt nyutviklede verktøy En bra dag på jobb skal gjøre det enkelt for bedrifter å jobbe med sitt eget arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør. Det handler om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet.

Vi vet mye om arbeidsmiljø i Norge, men råd for å utvikle arbeidsmiljøet er ofte generelle. Vi vet at det er store forskjeller mellom bransjer og yrker når det gjelder typiske utfordringer i arbeidsmiljøet. Derfor startet STAMI et pilotprosjekt med målsetting om å utvikle et verktøy som skulle gjøre det mulig for virksomheter å jobbe med konkrete arbeidsmiljøutfordringer på sine arbeidsplasser.