Covid-19-pandemien har påvirket nesten alle aspekter ved arbeidslivet og medført at arbeidstakere har måttet snu raskt om på hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Mange har mistet jobben eller fått nye arbeidsoppgaver, mens andre har jobbet på spreng for å opprettholde viktige funksjoner i samfunnet. I tillegg har mange arbeidstakere fått en helt ny jobbhverdag med hjemmekontor og de utfordringer dette medfører.

– Fokus på arbeidsmiljø vil sannsynligvis bare bli enda viktigere fremover, som grunnlag for å forbedre arbeidstakeres helse og trivsel, og ikke minst for virksomhetens resultater. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for sysselsetting, verdiskapning og produktitet, sier Pål Molander, direktør ved STAMI.

– Jeg tror alle har lært hva betydningen av et godt arbeidsmiljø er under pandemien, og at vi i tiden foran oss vil fokusere mye på dette, understreker han.

Hva handler arbeidsmiljø om?

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på jobben.

  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Les mer om «hva er arbeidsmiljø»

Vi vet at et godt arbeidsmiljø både påvirker arbeidstakernes helse og jobbengasjement, reduserer kostnader og bedrer virksomhetenes resultater og produktivitet. Alle arbeidsplasser er unike, noe som også gjør at arbeidsmiljøet er forskjellig ut fra hva slags arbeidsplass du har.

United Nations (UN) markerer dagen