Publikasjoner

Publikasjoner

Fakta om arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

STAMI-rapport nr. 5/2023. Denne rapporten presenterer resultater fra tilleggsundersøkelsen til den landsomfattende Arbeidskraftundersøkel...

Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Publikasjoner

Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram

STAMI-rapport nr. 2/2022. Dette er en delrapport i prosjektet «Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram» som forskere ved S...

Hanvold, Therese Nordberg; Degerud, Eirik Magnus Meek; Sterud, Tom

Publikasjoner

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk

I rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte...

Bakke, Berit; Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Hanvold, Therese Nordberg; Løvseth, Eva Kristin; Mjaaland, Beate; Sterud, Tom; Øygardslia, Helene

Publikasjoner

Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Delrapport I: Sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer (psykososiale/organisatoriske og fysiske) og helseplager, legemeldt sykefravær, jobbutilfredshet og tanker om å slutte i jobben

STAMI-rapport nr. 1/2020. Resultatene i denne første delrapporten fra prosjektet «Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefra...

Finne, Live Bakke; Emberland, Jan Shahid; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Elka, Shahrooz; Skogstad, Marit; Knardahl, Stein

Publikasjoner

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2018. Faktaboka om arbeidsmiljø og helse kommer ut hvert tredje år og kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert st...

Tynes, Tore; Sterud, Tom; Løvseth, Eva Kristin; Johannessen, Håkon Andre; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkan, Anne Mette; Bakke, Berit; Aagestad, Cecilie

Få nyhetsbrev
Lukk