STAMI-rapport

Publisert

  • 2022

STAMI-rapport nr. 1/2022. Laserskjæring brukes i metallbearbeiding og benytter en høyenergi laser som skjærer stål og andre metalliske legeringer. Eksponeringen i norske laserskjæringsbedrifter ved slikt arbeid har tidligere ikke blitt karakterisert.

Ved laserskjæring vil noe av materialet fordampes for deretter å kondenseres som ultrafine partikler. I dette prosjektet ble kjemisk sammensetning, morfologi og fase til partikler som
dannes under laserskjæring av ulike metallplater undersøkt. I tillegg ble konsentrasjonen av partikulær masse og utvalgte grunnstoff i arbeidsluften til arbeidere som arbeidet med laserskjæring bestemt. Innsamling av prøver ble utført i tre ulike bedrifter som anvendte åpneog/ eller innebygde laserskjærere.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang