STAMI-rapport

Publisert

  • 2022

STAMI-rapport nr. 5/2022. Prosjektet «Eksponering for løsemidler ved billakkering og biloppretting» ble igangsatt som en av de bransjerettede satsningene for strategisk innsamling av data til EXPO, den nasjonale databasen for kjemiske eksponeringsmålinger.

Målingene ble gjennomført i perioden 2017-2018. Det ble i hovedsak benyttet dosimetere som ble sendt ut til deltagende bedriftene etter opplæring og planlegging av prøvetakingen i samråd med prosjektgruppen på STAMI. I alt deltok 14 bedrifter med til sammen 166 prøver. Resultatene av eksponeringsmålingene viser for løsemidler generelt lavere nivå enn gjeldende grenseverdier, men enkelte målinger over grenseverdi ble observert

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang