STAMI-rapport

Publisert

  • 2022

Forskningsområde

Temaovergripende

STAMI-rapport nr. 2/2022. Dette er en delrapport i prosjektet «Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram» som forskere ved STAMI utfører på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Rapporten tar for seg resultater fra den første arbeidsmiljøkartleggingen som er gjennomført i de syv bransjene før bransjeprogrammet rulles ut og den økte forebyggende arbeidsmiljøinnsatsen iverksettes i virksomhetene. Den første kartleggingen og denne rapporten bidrar til økt kunnskap om arbeidsmiljøtilstanden i flere undergrupper innen hver enkelt bransje, som igjen gir et differensiert og presist faktagrunnlag til bruk i det forebyggende arbeidet videre.

En oppfølgende arbeidsmiljøkartlegging i samme bransjer og virksomheter vil etter planen gjennomføres i løpet av 2022/2023. Resultatene fra disse to kartleggingene vil kunne gi en indikasjon om det forebyggende arbeidet som er satt i gang viser endringer i arbeidsmiljøet og sykefraværet.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang