STAMI-rapport

Publisert

  • 2024

STAMI-rapport nr. 2/2024

Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over tilgjengelig kunnskap om eksponering
for dieseleksos på arbeidsplasser i petroleumsnæringen

I del 1 av kunnskapsoppsummeringen ble det samlet inn informasjon fra næringen for å kunne danne et bedre bilde av dieseleksos som en arbeidsmiljøutfordring, samt belyse hvilke arbeidsbetingelser som medførte risiko foreksponering for dieseleksos.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang