STAMI-rapport

Publisert

  • 2024

STAMI-rapport nr. 1/2024

Dette prosjektet har bidratt med ny kunnskap om biologisk eksponering blant arbeidere som jobber i norske avfallsanlegg, og sett på sammenhengen mellom inflammatoriske effekter, symptomer og eksponering på arbeidsplassen. Denne økte forståelsen av både biologisk eksponering, potensielle mekanismer og helseeffekter kan bidra til å tydeliggjøre områder som trenger tiltak for å fjerne eller redusere eksponeringen og for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager.

 

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang