STAMI-rapport

Publisert

  • 2023

STAMI-rapport nr. 1/2023.

Denne rapporten gir en beskrivelse av eksponering for trestøv og relaterte komponenter i trevareindustrien. Eksponering ved bruk av myke, nordiske treslag, unntatt eik og bøk, samt bruk
av harde, eksotiske treslag, eik og bøk er vurdert opp mot de gjeldende grenseverdiene.
Eksponeringsnivået i bedrifter som har resirkulering av luft er også sammenlignet med nivået i
bedrifter uten resirkulering av luft. Deltakende bedrifter var produsenter av trapper, dører,
vinduer, inventar og andre bygningselementer og trevarer.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang