STAMI-rapport

Publisert

  • 2023

Forskningsområde

Temaovergripende

STAMI-rapport nr. 3/2023

Denne rapporten omtaler resultatene fra den sjuende EWCS-undersøkelsen (2021), som er en av verdens største undersøkelser om arbeidsforhold og utføres hvert femte år. Undersøkelsen omfatter alle 27 EU-land og ni andre europeiske land, hvorav Norge er ett av disse. Rapporten beskriver hva sysselsatte i Norge rapporterer sammenliknet med EU og med nabolandene Sverige, Danmark og Finland

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang