STAMI-rapport

Publisert

  • 2023

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

STAMI-rapport nr. 4/2023.

Arbeidstakere som håndterer vibrerende verktøy med høyt vibrasjonsnivå som overføres til hånd og arm under bruk, har risiko for å utvikle kroniske skader av vibrasjon, blant annet hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS). Ifølge NOAs Faktabok er anslagsvis 60 000 norske arbeidstakere utsatt for vibrasjoner mot hånd og arm mer enn ¼ av arbeidsdagen.

Et samarbeidsprosjekt ble opprettet på initiativ fra IA-programmet – Bygg og Anlegg for å evaluere og gjøre kjent tiltak mot vibrasjonseksponering. Prosjektet identifiserte teknologiske løsninger som kan anvendes for å redusere de håndoverførte vibrasjonene i utvalgte håndholdte og håndstyrte verktøy som brukes i bygg- og anleggsbransjen og som er kjent for å bidra til risiko for vibrasjonsskader.

Hovedaktiviteten i prosjektet ble knyttet til ombyggingstiltak på fjellbor som brukes under sikring av fjellskråninger. Utvalgte fjellbor ble modifisert med ny teknologi og et måleprogram for å evaluere effekten av ombyggingene ble gjennomført før og etter modifiseringen.

I tillegg ble utvalgte mindre vibrerende verktøy som er i bruk i bransjen systematisk målt for å vurdere de faktiske vibrasjonsnivåene i praktisk bruk, sammenliknet med oppgitt vibrasjonsnivå fra produsent. Endelig ble det også utviklet en ny støvsugerløsning for å begrense støveksponering ved bruk av trykkluftdrevet fjellbor, og effekten ble dokumentert med video.


Les publikasjon Åpen tilgang