STAMI-rapport

Publisert

  • 2023

Forskningsområde

Temaovergripende

STAMI-rapport nr. 5/2023. Denne rapporten presenterer resultater fra tilleggsundersøkelsen til den landsomfattende Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som ble gjennomført i 2020.

Formålet med rapporten er å gi en oppdatert beskrivelse av forekomsten av arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer blant norske sysselsatte i 2020.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang