STAMI-rapport

Publisert

  • 2023

Forskningsområde

Temaovergripende

STAMI-rapport nr. 6/2023. Formålet med denne rapporten er å beskrive endringer i arbeidsmiljøet og sykefravær blant virksomheter som tar del av bransjeprogrammene under IA-avtalen.

Rapporten baserer seg på tall fra to spørreundersøkelser hvor ansatte og ledere i virksomhetene ble invitert til å svare på spørsmål om arbeidsmiljø, helse og sykefravær. Rapporten er en del av prosjektet «Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram» som forskere ved STAMI utfører på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).
Med utvidelsen av IA-avtalen til 2024 vil en tredje og avsluttende rapport publiseres i midten av 2024.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang