Hanvold har bakgrunn som forsker i Gruppe for arbeidsfysiologi og Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi på STAMI, og kommer nå fra stillingen som forsker i NOA.

NOA er en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt som har som hovedoppgave å beskrive status for arbeidsmiljø og arbeidshelse i Norge, samt se på utviklingstrekk på disse områdene. Avdelingen arbeider for å knytte sammen statistikk, analyse og forskning på arbeidsmiljø for å gi en helhetlig framstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden i norsk arbeidsliv. NOA står også bak og leverer Faktabok om arbeidsmiljø og helse.

Les mer om NOA her 

– Jeg gleder meg til å jobbe tettere sammen med Therese, og ser frem til at hun også vil tre inn i STAMIs ledergruppe og bidra til utviklingen av STAMI. Therese har solid kompetanse knyttet til både vitenskap generelt og arbeidsmiljøfeltet spesielt. Hun har mange av de viktige egenskapene vi har vært ute etter, og er svært godt skikket til å videreutvikle NOAs aktiviteter i fellesskap med alle de dyktige medarbeiderne på avdelingen, sier Pål Molander, direktør ved STAMI.