Som kunnskapsaktør spiller STAMI en viktig rolle i samtaler om arbeidsmiljø og arbeidslivet.

Onsdag er arbeidslivsdagen på Arendalsuka, og denne dagen har vi invitert arbeidslivstoppene i Norge til nettopp å være med å diskutere det norske arbeidslivets framtid.

Her kan du se arrangementet som webinar

Her kommer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, og Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, for å snakke om utfordringene i arbeidslivet sammen med STAMI-direktør Pål Molander.

Miniforedrag

Vi arrangerer også et seminar om STAMIs aktiviteter og hvordan vårt arbeid påvirker arbeidsmiljø og arbeidsrelatert helse i det norske arbeidslivet.

Her kan du se arrangementet som webinar

Gjennom fem korte foredrag presenterer flere av våre fagfolk forskningsprosjekter og aktiviteter som bidrar til mer kunnskap om arbeidsmiljø og helse i arbeidslivet i Norge.

I tillegg er vi med på en rekke andre arrangementer for å bidra med kunnskap flere steder.

Her deltar STAMI

Pål Molander deltar når NHO samme dag lanserer sitt arbeidsmiljøbarometer, og også på NHO og LOs arrangement om partssamarbeidet.

Molander deltar også på disse arrangementene:

Ledende seniorforsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen, deltar på NHO Geneo og Avonovas seminar om hvordan pandemien har endra arbeidshverdagen, og hvilke nye risikofaktorer dette har ført med seg.

Håkon Johannessen, gruppeleder for arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI, deltar på Arbeidsmiljø til glede og besvær, som arrangeres av YS.