Kommunikasjonsavdelinga tek seg av spørsmål og førespurnadar frå presse og andre. Kontaktpersonane her kan hjelpe til med å knyte kontakt med aktuelle fagpersonar og forskarar, sende bilde, logo med meir.

→ Bilde av direktør Therese Hanvold

Foto: STAMI/Geir Dokken

→ Bilde av instituttet

Foto: STAMI/Eirik Linder Aspelund

→ Logo

 

Siste nytt frå STAMI

Sjå også

  • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet innan arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Sentralbord, postadresse, besøksadresse.

  • Oversikt over avdelingar og tilsette ved instiuttet.