Publisert

– Therese kjenner arbeidsmiljøforskningens bredde og arbeidslivets parter godt fra flere ulike perspektiver. Hennes erfaring som forsker i tre fagavdelinger i STAMI har gitt henne solid kunnskap og forståelse innen arbeidsmiljøfeltets bredde. Vi er svært fornøyde med at Therese har sagt ja til denne utfordringen og vi gleder oss til å et videre samarbeid med henne og STAMI, sier ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids-og inkluderingsdepartementet.

Therese har bakgrunn innen arbeidshelse og doktorgrad på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager fra Universitetet i Oslo. Hanvold begynte på STAMI i 2005 og de siste 18 årene har hun, i tillegg til forskning også, opparbeidet seg en bred erfaring med overvåkning, kunnskapsformidling og forvaltningsstøttende arbeid.

– STAMIs samfunnsoppdrag er tydelig – vi skal frembringe, foredle og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og helse til det beste for norsk arbeidsliv. Det at norsk arbeidsliv står overfor store endringer, øker behovet for kunnskap, og STAMI er en sentral og viktig kunnskapsleverandør på området, sier Hanvold.

Den påtroppende direktøren opplever at STAMI står godt rustet til å møte fremtidens kunnskapsbehov.

– STAMI har over flere år hatt en god utvikling, og vi har over tid styrket rollen vår som premissleverandør av kunnskap på arbeidsmiljøområdet. Flere forstår viktigheten og relevansen av arbeidsmiljøkunnskap. Her har tidligere direktør Pål Molander, gjort en fantastisk jobb og lagt et godt grunnlag for videre arbeid. Men vi er absolutt ikke i mål og jeg vil fortsette dette arbeidet, sier hun.

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag og jeg ser frem til en spennende og utfordrende jobb, og er veldig motivert for å ta fatt på arbeidet sammen med alle de utrolig dyktige medarbeiderne på STAMI.