Ljoså kommer fra stillingen som seksjonssjef i DFØ, i Avdeling for ledelse og kompetanseutvikling. Hun er organisasjonspsykolog fra NTNU og tok doktorgraden sin ved STAMI i 2013, på temaet psykososiale arbeidsmiljøforhold og mentale helseplager blant offshorearbeidere.

– Cathrine har en kombinasjon av solid lederkompetanse og lang erfaring med formidling, partssamarbeid og forskning på arbeidsmiljøfeltet. I tillegg har Cathrine mange gode personlige egenskaper, som hun vil kunne utvikle og spille på som leder i NOA fremover. Jeg ser frem til å jobbe tett sammen med henne, sier direktør ved STAMI, Therese N. Hanvold.

Statistikk, analyse og forskning på arbeidsmiljø

NOA er en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt som har til hovedoppgave å beskrive status for arbeidsmiljø og arbeidshelse i Norge, samt se på utviklingstrekk innenfor disse områdene.

Avdelingen arbeider for å knytte sammen statistikk, analyse og forskning på arbeidsmiljø for å gi en helhetlig framstilling av arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden i norsk arbeidsliv. Som del av dette utarbeider og leverer NOA Faktabok om arbeidsmiljø og helse.

→ Les mer om NOA her

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver på NOA, og til å bli kjent med den fine gjengen som jobber der. Jeg har fulgt STAMI og NOA fra sidelinjen de siste årene, men ser nå frem til å være en del av dette miljøet som jeg har så stor respekt for, sier Cathrine Haugene Ljoså.

– Det er svært motiverende å få lov til å jobbe for et godt og bærekraftig arbeidsliv i Norge, og NOA har en betydelig rolle i dette arbeidet. Jeg ser også frem til å samarbeide med partene i arbeidslivet, da dette er noe vi står sammen om.