Hjem Våre tjenester Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -h[...]

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA)

NOA ved STAMI arbeider med kunnskapsgrunnlaget som myndighetene og partene i arbeidslivet bruker i sitt arbeid på arbeidsmiljø- og arbeidshelsefeltet.

Kontakt

Grunnlaget for effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er faktakunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljøutfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke. I Faktaboka og på nettsiden www.noa.stami.no publiserer vi det nasjonale risikobildet innen arbeidsmiljø og helse i Norge i ulike yrker og næringer.

Den fjerde Faktaboka om arbeidsmiljø og helse ble utgitt våren 2018. Faktaboka er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av datakilder, som bedre enn noen gang gir et samlet og kvalitetssikret bilde av status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet i Norge.

Faktaboka gir et overordnet bilde over arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv. Faktaboka bør brukes som et oppslagsverk med oppdatert statistikk, utviklingstrekk og analyser av arbeidsmiljø og helse. Vi anbefaler å laste ned boken elektronisk og bruke søkefunksjonen for å finne fram til temaer.

På noa.stami.no presenteres et temabasert oppslagsverk av alle indikatorene i overvåkingssystemet. På nettsiden publiserer vi flere analyser, blant annet arbeidsmiljøprofiler som viser hvordan nivået av ulike eksponeringsfaktorer eller helseplager varierer mellom ulike grupper, når vi sammenlikner med gjennomsnittsnivået som gjelder for hele yrkesbefolkningen. Alle figurer kan fritt lastes ned til eget bruk. En oversikt over yrker og næringer som vi overvåker finner du ved å gå inn fra forsiden på nettsiden under fanen Andre faktorer/Vedlegg. Les mer om bruken av nettsiden her.

Vi oppfordrer til å bruke både Faktaboka og nettsiden når man skal gjøre seg kjent med status og utviklingstrekk for norsk arbeidsliv.

Vi har også utviklet konseptet NOA+, der arbeidsmiljøfakta om ulike bransjer blir oppsummert og presentert på en enklere måte. Dette kaller vi bransjeprofiler. Bransjeprofilene er et godt utgangspunkt for alle som ønsker å jobbe målrettet for å skape gode arbeidsmiljø. NOA+ er foreløpig kun publisert på Arbeidsmiljøportalen.

Aktuelle lenker

  • Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert tredje år, og årets utgave er nylig lansert. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statisitikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge.

  • Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse - temabasert oppslagverk av alle indikatorene som danner basis for Faktaboka. Vi oppfordrer til å bruke både Faktaboka og nettsiden for å gjøre seg kjent med status og utviklingstrekk i norsk arbeidsliv.

  • Oversikt over ansatte ved NOA

  • Les om hva du finner på nettsiden noa.stami.no og hva du kan bruke den til.

Få nyhetsbrev
Lukk