Fysisk arbeidsmiljø

Nyhet

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Nyhet

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Nyhet

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Arbeidsmedisiner undersøker hørsel.
Publikasjoner

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Background: The prevalence of workers with demanding physical working conditions in the European work force remains high, and occupationa...

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner

The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE study

When investigating the association between brain tumors and use of mobile telephones, accurate data on tumor position are essential, due ...

Grell, Kathrine; Fredriksen, Kirsten; Schüz, Joachim; Cardis, Elisabeth; Armstrong, Bruce; Siemiatycki, Jack; Krewsk, Daniel R.; McBride, Mary L.; Johansen, Christoffer; Auvinen, Anssi; Hours, Martine ...

Publikasjoner

Tremor and hand-arm vibration syndrome (HAVS) in road maintenance workers

Objectives: The aim of this study was to evaluate postural and rest tremor among workers using vibrating hand tools, taking into account ...

Bast-Pettersen, Rita; Ulvestad, Bente; Færden, Karl; Clemm, Thomas Aleksander C.; Olsen, Raymond; Ellingsen, Dag; Nordby, Karl-Christian

Få nyhetsbrev
Lukk