Fysisk arbeidsmiljø

Film 14. desember 2022

Webinar: Strømskader - forebygging og oppfølging

Webinar
Prosjekt 19. august 2022

Vibrasjonsdempet håndverktøy i bygg- og anleggsbransjen

I dette prosjektet vil vi generere kunnskap om vibrasjonseksponering ved bruken av dagens verktøy før og etter ombygging/oppbygging av ma...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2023
Nyhet 16. mai 2022

Kulde påvirker utskillelsen av myokiner fra musklene

STAMI-forskere har nå utviklet to nye modeller for å kunne studere hvordan manipulering av muskeltemperatur ved hjelp av ekstern kjøling ...

Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 3. desember 2021

Mulig å venne seg til kaldt arbeidsmiljø

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) åpner opp for at langvarig kuldeeksponering endrer sammensetningen av sensorer i n...

Nyhet 9. juni 2021

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Nyhet 23. mars 2021

Ingen klar sammenheng mellom vibrasjonsarbeid og skjelving på hendene

Forskere har undersøkt om arbeidstakere som jobbet med vibrerende verktøy på 1990-tallet, opplever skjelving i hendene 20 år etter. De fa...

Nyhet 15. mars 2021

Skap et bedre arbeidsmiljø med "En bra dag på jobb"

STAMI har utviklet et verktøy som skal hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er tilpasset ulike bransjer. Sjek...

Nyhet 17. desember 2020

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

Betydelig lavere sykefravær. Større jobbtrivsel. En unik åpenhetskultur. Da leverandørbedriften Kaefer Energy satset på en mer effektiv p...

Nyhet 1. desember 2020

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Nyhet 21. oktober 2020

Selv lave vibrasjonsdoser kan gi nedsatt følsomhet i fingrene

Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy kan skade blodkar, nerver og muskler og føre til «likfingre» og nedsatt funksjon i hendene. Nå ha...

Nyhet 7. september 2020

Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stoff...

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belastande...

Nyhet 11. mars 2019

Hvordan takler eldre arbeidstakere i tunge fysiske yrker arbeidshverdagen sin?

En gruppe som særlig sliter med forventningen om å stå lenger i jobb, er arbeidstakere i tunge fysiske yrker. Ny forskning viser hvor bel...

Nyhet 26. april 2018

Veiledning for måling av stillesittende arbeid vinner prestisjefylt pris

Langvarig stillesittende arbeid kan være skadelig for helsen din, men hvordan kan en måle slikt arbeid konsistent og korrekt for å ha kun...

Nyhet 22. mars 2018

Tunge tak i fremtiden?

Rå muskelkraft eller roboter? Tunge tak er fortsatt en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Vil teknologien gjøre det lettere for fo...

Prosjekt 4. januar 2018

ICElab (Impact of Cold Exposure – a laboratory approach): Patterns of exposure, mechanisms, and health

Det overordnede formålet med prosjektet er å øke kunnskapsgrunnlaget om norsk arbeidsliv i nordområdene, for å kunne utvikle helsefremmen...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2021
Nyhet 3. oktober 2017

Arbeid med vibrerende verktøy kan påvirke hendene

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Background: The prevalence of workers with demanding physical working conditions in the European work force remains high, and occupationa...

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE study

When investigating the association between brain tumors and use of mobile telephones, accurate data on tumor position are essential, due ...

Grell, Kathrine; Fredriksen, Kirsten; Schüz, Joachim; Cardis, Elisabeth; Armstrong, Bruce; Siemiatycki, Jack; Krewsk, Daniel R.; McBride, Mary L.; Johansen, Christoffer; Auvinen, Anssi; Hours, Martine ...

Nyhet 19. januar 2017

STAMI-TV: Nevropsykologisk forskning og arbeidsmiljø

På dette frokostseminaret ser vi særlig på endringer i nevropsykologiske funksjoner på grunn av eksponeringer for vibrasjoner ved arbeid ...

Nyhet 25. november 2016

Hvordan måle tremor (skjelving) hos arbeidstakere?

Mange yrkesgrupper er utsatt for eksponeringer som man mistenker kan gi økt tremor/skjelving. Derfor inngår måling av tremor i mange stud...

Nyhet 25. november 2016

Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøk...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Objectives: The objective of this study has been to test 2 spreadsheet models to compare the observed with the expected hearing loss for ...

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian