Fysisk arbeidsmiljø

Nyhet 7. september 2020

Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stof...

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er redu...

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belast...

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedr...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Nyhet 21. juni 2019

Å jobbe med armene løftet kan gi skulderplager

En nylig systematisk litteraturgjennomgang fra STAMI viser at det er en sammenheng mellom arbeid med armene løftet og skulderlidelser. U...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 11. mars 2019

Hvordan takler eldre arbeidstakere i tunge fysiske yrker deres arbeidshverdag?

En gruppe som særlig sliter med forventningen om å stå lenger i jobb er arbeidstakere i tunge fysiske yrker. Ny forskning viser hvor b...

Nyhet 26. april 2018

Veiledning for måling av stillesittende arbeid vinner prestisjefylt pris

Langvarig stillesittende arbeid kan være skadelig for helsen din, men hvordan kan en måle slikt arbeid konsistent og korrekt for å ha...

Nyhet 22. mars 2018

Tunge tak i fremtiden?

Rå muskelkraft eller roboter? Tunge tak er fortsatt en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Vil teknologien gjøre det lettere for...

Prosjekt 4. januar 2018

ICElab (Impact of Cold Exposure – a laboratory approach): Patterns of exposure, mechanisms, and health

Det overordnede formålet med prosjektet er å øke kunnskapsgrunnlaget om norsk arbeidsliv i nordområdene, for å kunne utvikle helsefr...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2021
Nyhet 3. oktober 2017

Arbeid med vibrerende verktøy kan påvirke hendene

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE study

Nyhet 19. januar 2017

STAMI-TV: Nevropsykologisk forskning og arbeidsmiljø

På dette frokostseminaret ser vi særlig på endringer i nevropsykologiske funksjoner på grunn av eksponeringer for vibrasjoner ved arb...

Nyhet 25. november 2016

Hvordan måle tremor (skjelving) hos arbeidstakere?

Mange yrkesgrupper er utsatt for eksponeringer som man mistenker kan gi økt tremor/skjelving. Derfor inngår måling av tremor i mange s...

Nyhet 25. november 2016

Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å unders...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Tremor and hand-arm vibration syndrome (HAVS) in road maintenance workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Caffeine improves performance in double poling during acute exposure to 2,000-m altitude

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for oppfylging ved Hydro Aluminium Karmøy