Publisert

Sist oppdatert

  • 21. desember 2023

STAMI spiller en viktig rolle som kunnskapsaktør i samtaler om arbeidsmiljø og arbeidslivet. Derfor er STAMI til stede på Arendalsuka, som arrangør og deltaker.

Onsdag 16. august inviterte STAMI til tre arrangementer om temaer som er viktige for arbeidsmiljø og deltagelse i arbeidslivet.

Disse arrangementene kan du se her.

STAMIs tre arrangementer

«Kunnskap og faenskap: Hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premisser for arbeidsmiljøet?»

Forskningsbasert kunnskap er viktig for gode arbeidsmiljøtiltak, særlig når arbeidslivet er i stor endring. Hvordan blir dette utfordra av synsing og meningsbæring som ikke er forskningsbasert?

Med Akademikerne, Spekter og STAMI.

 

«Nullvisjon: Hvordan organisering av arbeidet bidrar til nedgang i ulykker»

Hvordan kan god organisering av arbeidet bidra til å hindre ulykker i petroleumssektoren?

Med Equinor, Industri Energi, Norsk Industri, Petroleumstilsynet og STAMI.

 

«En bra dag på jobb i Yara – kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak i hele verden»

Kan arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb fungere på arbeidsplasser utenfor Norge, og i andre verdensdeler?

Med Yara, NHO og STAMI.

Fagpersoner på andre arrangement

I tillegg deltok gode fagpersoner fra STAMI på andre arrangement, og bidro med forskningsbasert kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidshelse.

«Må vi bare tåle det? Vold og trusler mot skole- og barnehageansatte» Eirik Degerud, forsker ved STAMI, deltok i Skolenes landsforbunds arrangement om vold og trusler mot ansatte i skole og barnehage.

«Vegg, vindu, dør! Hva skjedde med kontoret?» Norsk Tjenestemannslag arrangerte debatt om kontorløsninger, og Stein Knardahl, professor emeritus ved STAMI, var med i panelet og bidro med kunnskap fra STAMIs forskning.

«Lufta er for alle – eller er det egentlig klimaet ute og inne – som er problemet?» Hvordan påvirker inneklima helsa og livene våre? Bendik Brinchmann, lege i spesialisering ved STAMI, var i panelet på Rentokil Initials arrangement om inneklima.