Sykefravær

Årsakene til sykefravær er mangfoldige. STAMI forsøker å bidra til økt forståelse for at årsakene til sykefravær er individuelle, og at dette har noe å gjøre med enkeltindividets helse og yteevne sett i forhold til arbeidets krav. Det er godt dokumentert at arbeidsforhold har betydning for helse og dermed også for sykefravær.

Nyhet

IA-avtalen økte arbeidsdeltakelsen

Ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykmelding, enn ansatte i bedrifter ut...

En renholder med en vasketralle vasker gulv i en korridor
Kurs

Webinar: Skadar i arbeidslivet

Vil du vite meir om kor mange som skader seg på jobben kvart år i Noreg? Her får du oppdatert kunnskap om arbeidsrelaterte skadar i dag, ...

Nyhet

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...

Butikktilsett stablar varer i hyller i butikk.
Nyhet

Kortere sykefravær i IA-bedrifter

Lengden på sykefravær som skyldes muskelskjelettlidelser og psykiske lidelser er kortere blant ansatte i IA-bedrifter, spesielt blant dem...

Tre bakeriarbeidere med hvite dresser og blå luer. Foto: Geir Dokken
Få nyhetsbrev
Lukk