Sykefravær fører til over 24 millioner tapte dagsverk hvert år i Norge. Noe av sykefraværet kan ikke en arbeidsplass gjøre noe for å forebygge, og sykefraværet kan aldri bli null.

I Modum kommune ble sykefraværet i barnehagene så høyt at de ble nødt til å ta grep i 2018.

I denne episoden av Arbeidsmiljørådet skal vi høre hva de gjorde for å få ned sykefraværet, og vi skal høre mer om hva forskningen viser som fører til sykefravær, og hva som kan forebygge.

Du kan abonnere på Arbeidsmiljørådet i din podkast-app. Du kan også spille av podkasten i ruta over her, eller hos Spotify, Google, Apple og Anchor.

Arbeidsplassen har mye å si

Studier av den norske yrkesbefolkningen viser at arbeidsplassen har mye å si for sykefravær og tilstedeværelse.

Om lag 25 prosent av alle sykefraværstilfeller i løpet av et år kan tilskrives mekaniske, eller ergonomiske arbeidsmiljøeksponeringer på arbeidsplassen. I tillegg kan om lag 15 prosent av sykefravær tilskrives psykososiale forhold på jobben.

– Vi håpet at sykefraværstallene ville gå ned av seg selv. Men vi innså etter hvert at vi måtte ta grep og finne ut av hvordan vi kunne løse problemene på en god måte, sier Vibeke Hillestrøm, som er barnehageleder i Modum kommune.

Mer enn Twist på fredager

Stein Knardahl er forskningsdirektør ved STAMI og har forska på sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær i flere tiår. I denne episoden forteller han om de faktorene ved arbeidsmiljø som i størst grad har negativ og positiv påvirkning på helsa til ansatte. Og felles for alle er at de handler om selve arbeidet.

– Vi fikk noen aha-opplevelser om hva arbeidsmiljø faktisk handler om. Vi tenkte at arbeidsmiljø handla om å ha det hyggelig på jobb, og kanskje ha Twist på fredager. Men vi måtte oppdatere vår kunnskap om nettopp arbeidsmiljø, sier Hillestrøm i Modum kommune.

Oppdatert kunnskap om arbeidsmiljø kan du høre mer om i denne episoden av Arbeidsmiljørådet.

Arbeidsmiljørådet

Hør flere episoder av Arbeidsmiljørådet her: