Støy

Nyhet 5. juli 2021

Hodetelefoner og øreplugger med moderat lydvolum er ikke skadelig

Hodetelefoner eller øreplugger blir stadig vanligere norske arbeidsplasser, og mange lurer på om økt bruk kan skade hørselen. En ny studi...

Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og hel...

Nyhet 3. februar 2021

Dette kan forklare hvorfor nye generasjoner hører bedre

Vi vet at hørselen i befolkningen har blitt bedre de siste 20 årene. Nå viser en ny studie at forklaringen kan være mindre støy på arbeid...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational Noise: A Determinant of Social Inequalities in Health

Mehlum, Ingrid Sivesind; Aarhus, Lisa

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arbeids...

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Prosjekt 24. mars 2020

Undersøker hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse og jobbmestring, og sammenhengen mellom støy og ulike helseproblemer (HUNT hørsel)

Målet med prosjektet er å studere hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse, og å finne ut hvilken effekt yrkesstøy har på ulike hels...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Hoffmann, Howard; Li, Chuan-Ming; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Lie, Arve

Nyhet 7. januar 2016

Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg fo...

Nyhet 2. september 2015

Støy i arbeidslivet og hørsel – en systematisk litteraturgjennomgang

Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til mellom 7 og 21 prosent av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i den...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Støy i arbeidslivet og helse

STAMI-rapport nr. 10/2013. Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet. Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør om lag 60...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012

Stocks, Jill; McNamee, Roseanne; Van der Molen, Henk T.; Paris, Christophe; Urban, Pavel; Campo, Giuseppe; Sauni, Riitta; Jarreta, Begoña Martínez; Valenty, Madeleine; Godderis, Lode; Miedinger, David ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Prosjekt 15. januar 2015

Støyeksponering og helse i arbeidslivet

Hørselsskadelig støy anses som en stor utfording i arbeidlivet. Rundt 11 prosent av alle yrkesaktive rapporterer at de har nedsatt hørsel...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A cross-sectional study of hearing thresholds among 4627 Norwegian train and track maintenance workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Hearing status among Norwegian train drivers and train conductors

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, T S; Engdahl, Bo; Tambs, Kristian

Nyhet 8. oktober 2013

Støyskadd høyrsel på jobb – kva veit vi om førekomsten, og kva gjer vi med problemet?

I daglegtalen vert støy ofte definert som uynskt lyd. Sterk støy (særleg smell og høge lydar) kan føre til øyresus og nedsett høyrsel. St...