Støy

Publikasjoner

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

It has been suggested that the association between self-reported occupational noise exposure and vestibular schwannoma (VS) found in seve...

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Arbeidsmedisiner undersøker hørsel.
Publikasjoner

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Abstract: Background Cross-sectional studies of occupational noise and cardiovascular effects show an association between noise and hyper...

Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Lie, Arve

Publikasjoner

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Purpose: To give a systematic review of the development of noise-induced hearing loss (NIHL) in working life. Methods: A literature searc...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner

Støy i arbeidslivet og helse

STAMI-rapport nr. 10/2013. Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet. Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør om lag 60...

Publikasjoner

Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012

Objectives The European Union (EU) strategy for health and safety at work underlines the need to reduce the incidence of occupational dis...

Stocks, Jill; McNamee, Roseanne; Van der Molen, Henk T.; Paris, Christophe; Urban, Pavel; Campo, Giuseppe; Sauni, Riitta; Jarreta, Begoña Martínez; Valenty, Madeleine; Godderis, Lode; Miedinger, David ...

Prosjekt 15. januar 2015

Støyeksponering og helse i arbeidslivet

Hørselsskadelig støy anses som en stor utfording i arbeidlivet. Rundt 11 prosent av alle yrkesaktive rapporterer at de har nedsatt hørsel...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Få nyhetsbrev
Lukk