Støy

Nyhet 25. januar 2023

Disse yrkene påvirker hørselen mest over tid

Forskere på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har studert hørselsendring i ulike yrker i Norge de siste 20 årene. Størst langsiktig h...

Nyhet 25. oktober 2022

Nedsett høyrsel gir høgare risiko for uførepensjon

Høyrselshemma har høgare risiko for å motta uførepensjon, spesielt yngre vaksne og arbeidstakarar med lavt utdanningsnivå.

Nyhet 5. juli 2021

Hodetelefoner og øreplugger med moderat lydvolum er ikke skadelig

Hodetelefoner eller øreplugger blir stadig vanligere norske arbeidsplasser, og mange lurer på om økt bruk kan skade hørselen. En ny studi...

Nyhet 3. februar 2021

Dette kan forklare hvorfor nye generasjoner hører bedre

Vi vet at hørselen i befolkningen har blitt bedre de siste 20 årene. Nå viser en ny studie at forklaringen kan være mindre støy på arbeid...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational Noise: A Determinant of Social Inequalities in Health

Mehlum, Ingrid Sivesind; Aarhus, Lisa

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

It has been suggested that the association between self-reported occupational noise exposure and vestibular schwannoma (VS) found in seve...

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arbeids...

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Prosjekt 24. mars 2020

Undersøker sammenhengen mellom hørselstap og arbeidsdeltakelse, og helseeffekter av støy

Prosjektet består av to doktorgradsprosjekter. Det første prosjektet ser på sammenhengen mellom hørselstap, arbeidsdeltakelse og samfunns...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Objectives: The objective of this study has been to test 2 spreadsheet models to compare the observed with the expected hearing loss for ...

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Objectives/Hypothesis: To study the prevalence and usefulness of audiometric notches in the diagnosis of noise‐induced hearing loss (NIHL...

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Hoffmann, Howard; Li, Chuan-Ming; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Objective: The aim of this study was to analyse longitudinal data to assess the risk of noise-induced hearing loss (NIHL) in Norwegian ra...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Abstract: Background Cross-sectional studies of occupational noise and cardiovascular effects show an association between noise and hyper...

Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Lie, Arve

Nyhet 7. januar 2016

Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg fo...

Nyhet 2. september 2015

Støy i arbeidslivet og hørsel – en systematisk litteraturgjennomgang

Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til mellom 7 og 21 prosent av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i den...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Purpose: To give a systematic review of the development of noise-induced hearing loss (NIHL) in working life. Methods: A literature searc...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Støy i arbeidslivet og helse

STAMI-rapport nr. 10/2013. Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet. Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør om lag 60...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012

Objectives The European Union (EU) strategy for health and safety at work underlines the need to reduce the incidence of occupational dis...

Stocks, Jill; McNamee, Roseanne; Van der Molen, Henk T.; Paris, Christophe; Urban, Pavel; Campo, Giuseppe; Sauni, Riitta; Jarreta, Begoña Martínez; Valenty, Madeleine; Godderis, Lode; Miedinger, David ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Objective: Noise-induced hearing loss (NIHL) is one of the most reported occupational diseases internationally. The occurrence of audiome...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Prosjekt 15. januar 2015

Støyeksponering og helse i arbeidslivet

Hørselsskadelig støy anses som en stor utfording i arbeidlivet. Rundt 11 prosent av alle yrkesaktive rapporterer at de har nedsatt hørsel...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A cross-sectional study of hearing thresholds among 4627 Norwegian train and track maintenance workers

Objective Railway workers performing maintenance work of trains and tracks could be at risk of developing noise-induced hearing loss, sin...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Hearing status among Norwegian train drivers and train conductors

Background: There is a general perception that train drivers and conductors may be at increased risk of developing noise-induced hearing ...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, T S; Engdahl, Bo; Tambs, Kristian

Nyhet 8. oktober 2013

Støyskadd høyrsel på jobb – kva veit vi om førekomsten, og kva gjer vi med problemet?

I daglegtalen vert støy ofte definert som uynskt lyd. Sterk støy (særleg smell og høge lydar) kan føre til øyresus og nedsett høyrsel. St...