Hjem Nyheter Hodetelefoner og øreplugger med moderat l[...]

Hodetelefoner og øreplugger med moderat lydvolum er ikke skadelig

Hodetelefoner eller øreplugger blir stadig vanligere norske arbeidsplasser, og mange lurer på om økt bruk kan skade hørselen. En ny studie viser at så lenge volumet er moderat, er det ikke skadelig.

Derimot er høyt volum rett inn i øret i lang tid ikke bra for hørselen, viser studien, som er gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet (FHI) med data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). I studien har forskerne studert sammenhengen mellom bruk av hodetelefoner eller øreplugger og hørselstap.

HUNT er en stor, norsk befolkningsbasert helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

− Mange er bekymret for om økt bruk av hodetelefoner fører til dårligere hørsel. Resultatene viser at så lenge volumet et moderat, er det ikke skadelig med musikk på øret, sier forsker ved STAMI, Lisa Aarhus.

Funnene tyder på at vi på tross av stadig økende bruk av høretelefoner og øreplugger, også på norske arbeidsplasser, ikke ser en økning i hørselstap i befolkningen.

Til sammen ble 12 115 voksne deltakere i alderen 20-79 år hørselstestet både i 1998 og 2018. Deltagerne måtte rapportere om de brukte hodetelefoner/øreplugger når de lyttet på musikk, når de så på tv/film eller spilte dataspill, og anslå hvor mange timer de brukte det pr uke. Se tabell under.

 

Hvor mange timer i uka har du brukt hodetelefoner eller øreplugger? Alle aldre 20-39 år Over 39 år
1998 2018 1998 2018 1998 2018
mindre enn 1 time per uke 92 % 70 % 82 % 33 % 97 % 80 %
1-2 timer per uke 5 % 13 % 11 % 22 % 2 % 10 %
3-6 timer per uke 2 % 11 % 4 % 26 % 1 % 7 %
>6 timer per uke 1 % 7 % 2 % 18 % 1 % 3 %

 

Ingen forskjell i hørselsendring

Studien viste at det ikke var noen forskjell i endringen i hørsel i denne 20-årsperioden for de som brukte hodetelefoner eller øreplugger og de som ikke brukte det. Det spilte ingen rolle om de rapporterte at de brukte hodetelefoner 1-2 timer, 2-6 timer eller over 6 timer i uken.

Imidlertid hadde de som rapporterte at de oftest brukte høyt lydvolum en noe større endring i hørsel, ifølge Aarhus.

− Budskapet er derfor at vanlig bruk ikke er skadelig, men når du skrur volumknappen på høyt over lang tid, kan det være skadelig. Funnene tyder på at vi på tross av stadig økende bruk av høretelefoner og øreplugger, også på norske arbeidsplasser, ikke ser en økning i hørselstap i befolkningen.

Bruken av hodetelefoner har en god del de siste 20 årene. I 1998 var det bare åtte prosent som svarte at de brukte hodetelefoner mer enn én time i uka. I 2018 var tallet 30 prosent.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk