Informasjon fra STAMI

Nyhet 5. september 2023

Ny avdelingsdirektør for NOA

Cathrine Haugene Ljoså har tiltrådt som avdelingsdirektør for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI.

Nyhet 10. august 2023

Se STAMIs arrangementer fra Arendal her

STAMI hadde tre arrangementer under Arendalsuka. Her kan du se opptak av alle tre!

Nyhet 20. april 2023

STAMIs årsrapport 2022

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2022.

Nyhet 3. mars 2023

Therese Nordberg Hanvold blir ny direktør ved STAMI

I statsråd 3. mars ble Therese Nordberg Hanvold (45) beskikket til ny direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for en åremålspe...

Nyhet 2. november 2022

Forlenger gjeldende IA-avtale med to år

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Nyhet 10. august 2022

STAMI på Arendalsuka 2022

Møteplassen i sørlandsbyen er et viktig sted for diskusjoner om utfordringer i arbeidslivet i Norge. STAMI er til stede og deltar på mang...

Nyhet 29. april 2022

STAMIs årsrapport 2021

Årsrapporten gir en oversikt over STAMIs aktiviteter, innsatsområder og resultater i 2021.

Nyhet 9. desember 2021

Ny avdelingsdirektør ved NOA

Therese Hanvold har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitu...

Nyhet 16. september 2021

Nå kan du bestille Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021

Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge. Bestill den gratis nå.

Nyhet 17. august 2021

Arendalsuka 2021: Se opptak av STAMI-debatten om fremtidens arbeidsmiljø

Tirsdag 17. august kl 12.30 arrangerte STAMI debatt på Arendalsuka med tema "Fremtidens arbeidsmiljø: post korona".

Nyhet 3. juni 2021

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover 

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene no...

Nyhet 22. april 2021

Anbefalinger om gravide i arbeid relatert til koronapandemien

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Nyhet 17. desember 2018

Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser ...

Nyhet 18. mai 2018

Årsrapport 2017

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2017 produsert mer kunnskap enn noen gang tidligere, med en solid publiseringsrekord på 78 v...

Nyhet 10. januar 2018

Fem råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen under NHOs...

Nyhet 11. mai 2017

Ny åremålsperiode for direktør Pål Molander på STAMI

Direktør Pål Molander blir tilsett i åremålsstilling som direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for ein periode på seks år, f...

Nyhet 4. mai 2017

Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør...

Nyhet 19. april 2017

Du kan bli sjuk av å jobbe, men du kan også bli frisk

Arbeidsmiljø og arbeidshelse er ikkje noko nytt forskingsfelt. Vi har lenge visst mykje om kva i arbeidsmiljøet vi blir sjuke av – og kva...

Nyhet 23. mars 2017

Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne

- Norsk arbeidsliv er i endring, og mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk ut...

Nyhet 6. november 2016

Magasinet Arbeid og helse 2016 fra STAMI

Arbeid og helse kommer ut en gang i året. I magasinet kan du lese om fremtidens arbeidsmiljø, jobbusikkerhet, arbeidsmedisinske kartleggi...

Nyhet 15. januar 2016

Ny avdelingsdirektør ved NOA

Berit Bakke har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA), ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nyhet 15. juli 2015

Ny skulptur ved STAMI

Kunstner Arne Ingvaldsen har på oppdrag fra KORO etablert/utført kunstverket Stifinner (Pathfinder) for STAMI.

Nyhet 8. oktober 2013

Arbeidshelsefeltet vert vurdert som særs sterkt i oppfølgingsevalueringa frå Forskingsrådet

Oppfølgingsutvala karakteriserer forskinga på arbeidshelse som sterk til særs sterk etter den nasjonale evalueringa av biologisk, medisin...

Nyhet 3. januar 2012

Fagevaluering av STAMI-forskinga

I fagevalueringa frå Forskingsrådet fekk Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) særs gode skotsmål, og vart skildra som internasjonalt lei...