Informasjon fra STAMI

Nyhet 14. april 2020

Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Nyhet 18. mars 2020

STAMIs resepsjon stengt

For å bidra til å forebygge den pågåendene virusepandemien er resepsjonen stengt, men telefonlinjen til sentralbord er åpen mandag-f...

Nyhet 17. desember 2018

Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer...

Nyhet 18. mai 2018

Årsrapport 2017

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2017 produsert mer kunnskap enn noen gang tidligere, med en solid publiseringsrekord på 78...

Nyhet 10. januar 2018

5 råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen und...

Nyhet 11. mai 2017

Ny åremålsperiode for direktør Pål Molander på STAMI

Direktør Pål Molander blir tilsett i åremålsstilling som direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for ein periode på sek...

Nyhet 4. mai 2017

Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direkt...

Nyhet 19. april 2017

Du kan bli sjuk av å jobbe, men du kan også bli frisk

Arbeidsmiljø og arbeidshelse er ikkje noko nytt forskingsfelt. Vi har lenge visst mykje om kva i arbeidsmiljøet vi blir sjuke av – og...

Nyhet 23. mars 2017

Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne

- Norsk arbeidsliv er i endring, og mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk...

Nyhet 6. november 2016

Magasinet Arbeid og helse 2016 fra STAMI

Arbeid og helse kommer ut en gang i året. I magasinet kan du lese om fremtidens arbeidsmiljø, jobbusikkerhet, arbeidsmedisinske kartleg...

Nyhet 15. januar 2016

Ny avdelingsdirektør ved NOA

Berit Bakke har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA), ved Statens arbeidsmiljøin...

Nyhet 15. juli 2015

Ny skulptur ved STAMI

Kunstner Arne Ingvaldsen har på oppdrag fra KORO etablert/utført kunstverket Stifinner (Pathfinder) for STAMI.

Nyhet 8. oktober 2013

Arbeidshelsefeltet vert vurdert som særs sterkt i oppfølgingsevalueringa frå Forskingsrådet

Oppfølgingsutvala karakteriserer forskinga på arbeidshelse som sterk til særs sterk etter den nasjonale evalueringa av biologisk, medi...

Nyhet 3. januar 2012

Fagevaluering av STAMI-forskinga

I fagevalueringa frå Forskingsrådet fekk Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) særs gode skotsmål, og vart skildra som internasjonal...