Hjem Nyheter Kulde påvirker utskillelsen av myokiner f[...]

Kulde påvirker utskillelsen av myokiner fra musklene

STAMI-forskere har nå utviklet to nye modeller for å kunne studere hvordan manipulering av muskeltemperatur ved hjelp av ekstern kjøling og gjenoppvarming påvirker produksjonen og utskillelse av myokiner i musklene.

Myokiner er en type hormoner som skilles ut i de viljestyrte musklene når disse er aktive. Myokiner kan så sende signaler til andre systemer lokalt i muskelen eller andre organer i kroppen, som er viktige for at disse skal fungere best mulig.

Langvarig eksponering for lave temperaturer, for eksempel på grunn av arbeid i kalde omgivelser, har i enkelte studier blitt assosiert med muskelskjelettplager. På den annen side kan kortvarig kuldeeksponering (for eksempel isbading eller kryoterapi) redusere smerte og betennelse. Hvorvidt myokiner spiller en rolle i noen av disse tilstandene, vet vi lite om.

To nye modeller

Forskere ved STAMI har undersøkt muligheten for at myokiner spiller en rolle ved temperaturendringer i musklene.

− Vi har utviklet to nye modeller for å kunne studere hvordan manipulering av muskeltemperatur med ekstern kjøling og gjenoppvarming påvirker produksjonen og frigjøringen av myokiner, sier Fred Haugen, forsker ved STAMI.

I den ene modellen ble musklene i bakbena til bedøvede rotter kjølt ned til 18 °C. I den andre modellen ble muskelceller fra mennesker dyrket i skåler og kjølt ned til samme temperatur. Etter en restitusjonsperiode med gjenoppvarming ble muskelvev, celler og kulturmedier høstet for videre analyser. Kontrollbehandlinger ble utført ved konstant temperatur.

Kan forklare helseeffekter av kulde

Forskerne fant at kuldeeksponering og gjenoppvarming hadde en effekt på produksjon og utskillelse av flere kjente myokiner, som for eksempel interleukin (IL) 6 og 8.

− Dette er et nytt funn som åpner opp for at myokiner kan forklare helseeffekter av kuldeeksponering. Funnet gir også grunn til å spekulere på om temperaturendringer i muskelen, og ikke kontraksjon, utløser myokin-utskillelse ved muskelaktivitet, sier Haugen.

Disse nye metodene kan brukes til å studere kuldeeksponering i skjelettmuskulatur. Funnene kan også tas til inntekt for at myokin-produksjonen reguleres av intramuskulær temperatur.

→ Haugen har tidligere vist at langvarig kuldeeksponering endrer sammensetningen av sensorer i nervetrådene.

Mange jobber kaldt

Ifølge tall fra Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021 jobber om lag 14 prosent av sysselsatte, tilsvarende 376 000 personer, i kalde omgivelser. Hver femte mannlig og hver tiende kvinnelige sysselsatt rapporterer dette.

Forekomsten er høy i flere yrkesgrupper hvor arbeidet utføres helt eller delvis utendørs eller i rom uten oppvarming. Yrkene fordeler seg på næringer som jord- /skogbruk/fiske/akvakultur, bygg- og anleggsvirksomhet, barnehage/SFO, sjøfart/luftfart, utvinning av olje og gass, godstransport/post/lagring/ og næringsmiddelindustri.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk