STAMI-forsker Lars Ole Goffeng snakker om omfanget av strømulykker og hvilke helseutfall det kan føre til. Han gir også innsikt i hva ansatte og ledere i virksomheter selv kan gjøre for å forebygge alvorlige skader etter ulykker.

Hvert år rammes omkring 3000 yrkesaktive av strømulykker i Norge. Det går bra med de fleste, men undersøkelser viser at noen av de som blir utsatt for strømulykker kan få ulike helseplager. Dette kan blant annet være nerveskader, muskel- og skjelettlidelser, kognitive skader, samt psykiske ettervirkninger som følge av hendelsen.

Forebyggende arbeid er viktig for å redusere forekomsten av ulykker i arbeidslivet. I tillegg er det viktig med best mulig oppfølging når ulykker likevel skjer. Vi får stadig bedre kunnskap om oppfølging og behandling.

I år har STAMI bidratt til nye anbefalinger for riktig oppfølging, og hvordan man akutt vurderer og behandler strømskader. Dette er basert på forskning og har bakgrunn av en studie ved St. Olavs Hospital, der STAMI også har bidratt. Det kan du lese mer om her.