Bedriftshelsetjeneste – BHT

Nyhet 23. februar 2023

– En bra dag på jobb gir ei oppvakning i verksemdene

Ein bedriftshelseteneste (BHT) i Bergen bruker arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb, for å bistå verksemder med god førebygging i trå...

Film 9. januar 2023

Webinar: Nye regler for BHT

Kurs

Obligatorisk opplæring for BHT (20. april)

Bedriftshelsetjenester (BHT) skal jobbe målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bistå med å skape trygge arbeidsforhold som skap...

Kurs

Obligatorisk opplæring for BHT (29. mars)

Bedriftshelsetjenester (BHT) skal jobbe målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bistå med å skape trygge arbeidsforhold som skap...

Kurs

Obligatorisk opplæring for BHT (27. februar)

Bedriftshelsetjenester (BHT) skal jobbe målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bistå med å skape trygge arbeidsforhold som skap...

Nyhet 3. januar 2023

Dette betyr de nye reglene for bedriftshelsetjenester

Nye regler for bedriftshelsetjenester (BHT) er tydeligere om tjenestens kjerneoppgaver, mer retta mot arbeidshelse, og krever obligatoris...

Kurs

Obligatorisk opplæring for BHT

Bedriftshelsetjenester (BHT) skal jobbe målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bistå med å skape trygge arbeidsforhold som skap...

Kurs

Webinar: Nye regler for BHT – hva betyr det?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er et viktig arbeidsmiljøtiltak. Regelverket for BHT blir endra fra 1. januar, og dette skal bidra til at BH...

Nyhet 13. desember 2022

God forebygging smører jobbmaskineriet

Det er vanskelig å telle det som ikke har skjedd. Men bedrifter som jobber riktig med forebygging av sykdom og skade, får igjen tre gange...

Kurs

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT) vår 2023

Grunnkurset gir deg kunnskapen du trenger om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, bedre forståelse av BHT-rollen og kompetanse til ...

Kurs

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Dette kurset er for deg som jobbar i ein BHT og treng basiskunnskap knytt til kompetanseområdet ergonomi og primærforebygging av arbeidsr...

Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2022

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og som trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og...

Nyhet 17. november 2020

Ny rapport: Mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøin...

Nyhet 7. juni 2018

Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva b...

Nyhet 15. desember 2017

God BHT i ny versjon

God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitet...

Nyhet 11. desember 2017

Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostna...

Nyhet 25. september 2017

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den fo...

Nyhet 4. mai 2017

Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør...

Nyhet 20. april 2017

Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle...

Nyhet 17. februar 2017

Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen ...

Nyhet 20. oktober 2016

Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

Landskonferansen BHT 2016 på Lillestrøm samlet 420 deltakere. Hovedsakelig kom disse fra bedriftshelsetjenestene rundt i Norge, men både ...

Nyhet 4. mai 2016

Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi faglig tryggere yrkesutøvere

Forskning, både på STAMI og eksternt, har påvist en positiv sammenheng mellom tydelig rolleavklaring på jobb, og helse og velvære. Det gj...

Nyhet 10. mars 2016

Bedriftshelsetjeneste i små virksomheter

Hele 97 prosent av registrerte bedrifter i Norge har under 50 ansatte. Disse har ofte helt andre arbeidsmiljøutfordringer enn større virk...

Nyhet 3. desember 2015

Nå skal bedriftshelsetjenesten evalueres

Arbeids- og sosialdepartementet utlyste i sommer et oppdrag om å evaluere bedriftshelsetjenesten. Det er nå gått fem år siden innføringe...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Accreditation of occupational health services in Norway

Background: In 2010, an accreditation system for occupational health services (OHS) in Norway was implemented. Aims: To examine OHS exper...

Lie, Arve; Bjørnstad, Odd Johan