Bedriftshelsetjeneste – BHT

Kurs

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT) vår 2023

Grunnkurset gir deg kunnskapen du trenger om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, bedre forståelse av BHT-rollen og kompetanse til ...

Kurs

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Dette kurset er for deg som jobbar i ein BHT og treng basiskunnskap knytt til kompetanseområdet ergonomi og primærforebygging av arbeidsr...

Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2022

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og som trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og...

Nyhet 17. november 2020

Ny rapport: Mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøin...

Nyhet 7. juni 2018

Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva b...

Nyhet 15. desember 2017

God BHT i ny versjon

God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitet...

Nyhet 11. desember 2017

Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostna...

Nyhet 25. september 2017

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den fo...

Nyhet 4. mai 2017

Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør...

Nyhet 20. april 2017

Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle...

Nyhet 17. februar 2017

Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen ...

Nyhet 20. oktober 2016

Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

Landskonferansen BHT 2016 på Lillestrøm samlet 420 deltakere. Hovedsakelig kom disse fra bedriftshelsetjenestene rundt i Norge, men både ...

Nyhet 4. mai 2016

Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi faglig tryggere yrkesutøvere

Forskning, både på STAMI og eksternt, har påvist en positiv sammenheng mellom tydelig rolleavklaring på jobb, og helse og velvære. Det gj...

Nyhet 10. mars 2016

Bedriftshelsetjeneste i små virksomheter

Hele 97 prosent av registrerte bedrifter i Norge har under 50 ansatte. Disse har ofte helt andre arbeidsmiljøutfordringer enn større virk...

Nyhet 3. desember 2015

Nå skal bedriftshelsetjenesten evalueres

Arbeids- og sosialdepartementet utlyste i sommer et oppdrag om å evaluere bedriftshelsetjenesten. Det er nå gått fem år siden innføringe...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Accreditation of occupational health services in Norway

Background: In 2010, an accreditation system for occupational health services (OHS) in Norway was implemented. Aims: To examine OHS exper...

Lie, Arve; Bjørnstad, Odd Johan

Nyhet 23. juni 2015

Den gode leder – født sånn, eller blitt sånn?

Sanne personavhengige lederegenskaper er det vanskelig å definere tilstrekkelig. Det har vært forsøkt gjennom mange forskjellige ledelses...

Nyhet 21. mai 2015

Samarbeid og teamroller i BHT

I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

Nyhet 23. april 2015

Hva gjør norske bedriftsleger?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge dekker om lag 30.000 virksomheter med til sammen om lag 1,4 millioner arbeidstakere. I BHT arbeider ...