Bedriftshelsetjeneste – BHT

Kurs 8. oktober 2019

Kurs i aktuell arbeidsmedisin - januarkurset 2020

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag...

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til o...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 7. juni 2018

Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva...

Nyhet 15. desember 2017

God BHT i ny versjon

God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvali...

Nyhet 11. desember 2017

Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av ko...

Nyhet 25. september 2017

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den f...

Nyhet 4. mai 2017

Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direkt...

Nyhet 20. april 2017

Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrol...

Nyhet 17. februar 2017

Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppe...

Nyhet 20. oktober 2016

Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

Landskonferansen BHT 2016 på Lillestrøm samlet 420 deltakere. Hovedsakelig kom disse fra bedriftshelsetjenestene rundt i Norge, men bå...

Nyhet 4. mai 2016

Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi faglig tryggere yrkesutøvere

Forskning, både på STAMI og eksternt, har påvist en positiv sammenheng mellom tydelig rolleavklaring på jobb, og helse og velvære. D...

Nyhet 10. mars 2016

Bedriftshelsetjeneste i små virksomheter

Hele 97 prosent av registrerte bedrifter i Norge har under 50 ansatte. Disse har ofte helt andre arbeidsmiljøutfordringer enn større vi...

Nyhet 3. desember 2015

Nå skal bedriftshelsetjenesten evalueres

Arbeids- og sosialdepartementet utlyste i sommer et oppdrag om å evaluere bedriftshelsetjenesten. Det er nå gått fem år siden innfø...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Accreditation of occupational health services in Norway

Nyhet 23. juni 2015

Den gode leder – født sånn, eller blitt sånn?

Sanne personavhengige lederegenskaper er det vanskelig å definere tilstrekkelig. Det har vært forsøkt gjennom mange forskjellige ledel...

Nyhet 21. mai 2015

Samarbeid og teamroller i BHT

I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

Nyhet 23. april 2015

Hva gjør norske bedriftsleger?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge dekker om lag 30.000 virksomheter med til sammen om lag 1,4 millioner arbeidstakere. I BHT arbeider...