Rapporten gir uttrykk for prosjektgruppens faglige vurderinger. Retningen og hovedtrekkene i disse vurderingene har underveis i arbeidet blitt presentert for og diskutert med partene i arbeidslivet, gjennom referansegruppen for prosjektet. Prosjektgruppen har blant annet tatt utgangspunkt i rapport fra Ekspertgruppen for bedriftshelsetjenesten (2018), høringsuttalelser til denne rapporten, myndighetenes kunnskapsgrunnlag og erfaringer, gjennomgang av regelverk og forarbeider og innspill fra referansegruppen.

Prosjektgruppens anbefalinger vurderes og følges opp av departementet.

Prosjektgruppen har bestått av:
Tone Kjeldsberg, fagdirektør, Arbeids- og sosialdepartementet (leder)
Tor Erik Danielsen, overlege dr.med., spesialist i arbeidsmedisin, Arbeidstilsynet
Dag Ellingsen, forskningsdirektør, dr.med., spesialist i arbeidsmedisin, STAMI
Therese Nordberg Hanvold, PhD, forsker, STAMI
Sture Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør, STAMI
Synnøve Selnes Schumann, seniorrådgiver, jurist, Arbeidstilsynet
Isabel Sotuyo, seniorrådgiver, jurist, Arbeidstilsynet
Lisa Aarhus, overlege, PhD, spesialist i arbeidsmedisin, STAMI

 

Mer om rapporten