BHT får en tydeligere rolle og mandat, og alle ansatte i BHT skal gjennomføre en obligatorisk opplæring. Denne opplæringen er ny, og skal bidra til at BHT jobber mer målretta og kunnskapsbasert med arbeidshelse og risiko i arbeidsmiljøet.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å tilby en ny opplæringsmodul som dekker de obligatoriske kravene til opplæring for BHT.

Therese N. Hanvold og Sture Rolfheim-Bye, ved STAMI, har fulgt prosessen mot en mer målretta BHT helt fra starten av arbeidet i 2018. I dette webinaret diskuterer de bakgrunnen for endringene i regelverket, og hva dette vil bety for BHT i praksis.

De vil også informere om hva den obligatoriske opplæringsmodulen som STAMI tilbyr, vil inneholde.

Les mer om de nye reglene her

Les mer om obligatorisk opplæring for BHT her

Har du spørsmål om obligatorisk opplæring for BHT? Ta kontakt med oss på kurs@stami.no.