Det nye regelverket som omfatter bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge stiller krav om obligatorisk opplæring for alle som er ansatt i BHT, innen 1. oktober.

STAMI har i 2023 tilbudt en opplæringsmodul som dekker kravene til obligatorisk opplæring for BHT. Kurset Obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3 har gått som direktesendt videoundervisning én gang i måneden siden januar.

Her kan du lese mer om det nye regelverket for BHT-ordningen.

Nytt kurs

Samtidig med dette har STAMI jobbet med å videreutvikle kurset til ett nytt og bedre format, som skal gi mer variasjon og interaktivitet for å fremme et bedre læringsutbytte for kursdeltakerne. Kurset vil i sitt nye format ha det samme faglige innholdet som videoundervisningen, ettersom kurset fremdeles skal dekke de seks læringsmålene som ligger til grunn for innholdet i den obligatoriske opplæringen.

Men formatet er nytt, og gjør det mulig for ansatte i BHT å gjennomføre den obligatoriske opplæringen når og hvor det passer. Man vil ikke lenger trenge å logge seg på en undervisning til gitte tidspunkter.

Dette nye kurset er snart ferdig, og STAMI vil derfor snart kunne tilby kurset Obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3 som e-læringskurs.

Slutter med videoundervisning

Derfor vil vi ikke gjennomføre flere kurs som videoundervisning. Men snart blir det mulig å melde seg på kursets i det nye nye e-læringsformatet.

Ønsker du å ta kurset Obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3 som e-læringskurs? Da kan du skrive inn e-postadressen din under. Du vil da motta en e-post med informasjon og lenke til påmelding så snart det nye e-læringskurset er klart.

Her kan du få informasjon når opplæringen er klar