Det har vært forbudt å bruke asbest i byggemateriale siden 1985, men fortsatt finnes det mye asbestholdige byggematerialer i eldre bygg. Disse byggene vil ha behov for renovering eller rivning. Mangelfull kartlegging av hvor i bygningene asbest forekommer kan medføre at ansatte ufrivillig eksponeres for asbest.

STAMI har i et forskningsprosjekt sett på hvordan ulike typer av renoveringsarbeid påvirker mengden asbest som frigjøres. STAMI har også studert hvordan forekomst av andre fibre kan påvirke asbestmålingene.

På webinaret 17. juni 2021 presenterte forsker Pål Graff og Torunn Kringlen Ervik hovedfunnene fra prosjektet. Funnene peker på at en god kartlegging og kunnskap om asbest vil kunne redusere risikoen for eksponering. Det er derfor viktig at yrkesaktive innen bygge- og rivningsbransjen får kunnskap om asbest, hvor den finnes, hvordan den håndteres og tiltak for å hindre asbestspredning.

→ Les også: Ny rapport gir viktig kunnskap om asbesteksponering