Hva er stress? Når er stress bra for oss og når er det farlig? STAMIs forskningsdirektør Stein Knardahl oppsummerer 45 års forskning om stress.

STAMI har studert betydningen av psykiske utfordringer for høyt blodtrykk, for kroniske smerter og for funksjonsevne. Stein Knardahl har vært sentral for STAMIs forskning om psykososiale arbeidsmiljø og helse, fravær og frafall fra arbeidslivet.