Publisert

Hørselen i befolkningen har blitt bedre de siste 20 årene. Ny studie viser at en del av forklaringen på hvorfor nye generasjoner hører bedre er at det er færre som er utsatt for hørselsskadelig støy på arbeidsplassen. I frokostwebinaret vil Lisa Aarhus fortelle om funnene fra studien. Lisa Aarhus vil også snakke om hørselstesting (audiometri), og hvordan man gjennom planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet kan bidra til at færre blir utsatt for støy på arbeidsplassen.