Deltakelse i arbeidslivet

Deltakelse i arbeidslivet betraktes hovedsakelig som helsebringende. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Økt kunnskap på feltet er derfor av stor betydning.

Nyhet 15. november 2023

IA-seminar: Arbeidsmiljø basert på kunnskap og et godt partssamarbeid

Vil du lære mer om hvordan du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Da kan du melde deg på dette gratis regio...

Nyhet 6. november 2023

IA-avtalen økte arbeidsdeltakelsen

Ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykmelding, enn ansatte i bedrifter ut...

Kurs

Webinar: Skadar i arbeidslivet

Vil du vite meir om kor mange som skader seg på jobben kvart år i Noreg? Her får du oppdatert kunnskap om arbeidsrelaterte skadar i dag, ...

Film 16. august 2023

Arendalsuka: Kunnskap og faenskap – hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premisser for arbeidsmiljøet?

Kurs

Arendalsuka: Kunnskap og faenskap - hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premisser for arbeidsmiljøet?

Hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premisser for arbeidsmiljøet? Samtale mellom Akademikerne, Spekter og STAMI.

Nyhet 14. mars 2023

IA-avtalen heldt fleire i jobb etter sjukefråvær

Å arbeide i ei IA-verksemd auka sannsynet for å bli verande i jobb, og for å kome tilbake i jobb, etter sjukefråvær lenger enn 16 dagar.

Nyhet 23. januar 2023

Ulik risiko for jobbavgang for kvinner og menn

Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer og alder ved avgang fra arbeid ...

Film 2. november 2022

Webinar: Utfordringar for unge arbeidstakarar

Webinar
Kurs

Webinar: Trygg start på arbeidslivet – utfordringar for unge arbeidstakarar

Korleis kan vi skape eit berekraftig arbeidsliv der unge arbeidstakarar er sikra god helse og eit langt yrkesliv?

Nyhet 22. august 2022

Godt arbeidsmiljø er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling

Hvordan henger arbeidsmiljø sammen med en bærekraftig samfunnsutvikling? STAMI inviterte toppene i norsk arbeidsliv til debatt under Aren...

Film 19. august 2022

Webinar: Hvordan lykkes med å skape et bærekraftig arbeidsliv?

Webinar
Kurs

Webinar: Hvordan lykkes med å skape et bærekraftig arbeidsliv?

STAMI har samla arbeidslivstoppene i Norge til diskusjon om framtida til det norske arbeidslivet. Bli med oss direkte fra Arendalsuka!

Nyhet 29. juni 2022

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...

Nyhet 24. juni 2022

Rom for mangfald og eigenart på arbeidsplassen

Arbeidslivet er komplekst, og utfordringane i ulike delar av yrkesbefolkinga er samansett. Det vil det også vere for LHBT-befolkinga.

Film 10. juni 2022

Webinar: Arbeidsmiljø og en bærekraftig velferdsstat

Webinar
Nyhet 8. juni 2022

Podkast: Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Eldrebølga kjem! Dette vil på ulike måtar påverke velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, og vi vil trenge fleire yrkesaktive. Korleis ...

Nyhet 4. januar 2022

Hvordan har IA-avtalen fungert i to pandemiår?

PODKAST: Avtalen fra 2019 som skal redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet, løper ut om et år. I denne perioden blir det ekstra van...

Nyhet 18. november 2021

Bidrar til ny kunnskap om hva som får folk i jobb

Den skal sørge for at færre blir syke og at flere kommer i jobb. Men hvor godt fungerer egentlig IA-avtalen? Et nytt forskningsprosjekt v...

Nyhet 19. oktober 2021

Internasjonalt seminar om arbeidslivsdeltaking i eit livsløpsperspektiv

For å setja i verk effektive og målretta tiltak som kan redusera sjukefråværet og auka arbeidsdeltakinga, treng vi meir kunnskap om overg...

Nyhet 5. januar 2021

STAMI på NHOs årskonferanse 7. januar

NHOs årskonferanse går av stabelen torsdag 7. januar. Pål Molander, direktør ved STAMI, er invitert til å være blant innlederne for å sna...

Nyhet 29. juni 2020

Gjenåpning av arbeidsplassene og betydningen av arbeidsmiljø

Tidligere i juni ble STAMI-direktør Pål Molander invitert av Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, til en samtale om arbeidsmi...

Nyhet 24. juni 2020

Mentale lidelser og utdanningsvansker påvirker muligheten for å lykkes i arbeidslivet

Vanskeligheter i utdanningsløpet og mentale lidelser i løpet av oppveksten og i ung voksen alder har negative konsekvenser for muligheten...

Nyhet 21. juni 2020

Delte og åpne kontorløsninger øker risikoen for uførepensjonering

Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli u...

Prosjekt 27. mai 2020

Etablering av en nordisk arbeidsuførhetsdatabase: I hvilken grad kan arbeidsuførhet og frafall fra arbeidslivet forebygges?

Høy arbeidsdeltakelse er viktig for å finansiere velferdsstaten og er et høyt prioritert politisk mål. For å iverksette effektive og målr...

Avsluttet Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 27. mai 2020

Effektene av arbeidsplassrettede tiltak for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen – nye statistiske og kausale metoder for storskala registerdata

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet medfører store kostnader både for samfunnet, virksomheter og for den enkelte det gjelder....

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2023