Deltakelse i arbeidslivet

Deltakelse i arbeidslivet betraktes hovedsakelig som helsebringende. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. Økt kunnskap på feltet er derfor av stor betydning.

Nyhet

Hva vet vi om kvinners arbeidshelse?

Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv, og det høyeste sykefraværet finner vi i det som fortsatt er kvinnedominerte yrker, viser nas...

To hjemmesykepleiere på vei ut av kontoret, for å besøke brukere.
Nyhet

IA-avtalen økte arbeidsdeltakelsen

Ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykmelding, enn ansatte i bedrifter ut...

En renholder med en vasketralle vasker gulv i en korridor
Kurs

Webinar: Skadar i arbeidslivet

Vil du vite meir om kor mange som skader seg på jobben kvart år i Noreg? Her får du oppdatert kunnskap om arbeidsrelaterte skadar i dag, ...

Nyhet

Sjukefråværet auka i 2021

Målet i IA-avtalen er 10 prosent reduksjon i sjukefråværet, men i 2021 auka det med 0,2 prosent. Koronapandemien har gjort det vanskeleg ...

Butikktilsett stablar varer i hyller i butikk.
Nyhet

STAMI på NHOs årskonferanse 7. januar

NHOs årskonferanse går av stabelen torsdag 7. januar. Pål Molander, direktør ved STAMI, er invitert til å være blant innlederne for å sna...

Bilde av Pål Molander
Få nyhetsbrev
Lukk