Forskningsområde

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Nedenfor er en oversikt over publikasjoner og prosjekter vi har på dette forskningsområdet.

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk