Forskningsområde

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Nedenfor er en oversikt over publikasjoner og prosjekter vi har på dette forskningsområdet.

→ Vil du vite hva psykososialt arbeidsmiljø dreier seg om, kan du lese artikkelen «Hva er psykososialt arbeidsmiljø».

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk