Forskningsområde

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive. Oppdatert kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen er nødvendig, og gir et godt utgangspunkt for arbeidet med å skape et helsebringende arbeidsliv. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk