Omtrent 32 prosent av den norske befolkningen oppgir at de jobber utenom ordinær arbeidstid i form av en skift- eller turnusordning. Arbeidstid har betydning både for helse, sikker yrkesutøvelse, balanse mellom jobb og privatliv, og velferd.

Skift- og turnusarbeid kan på kort sikt medføre søvnforstyrrelser og utmattelse, eller fatigue. På lengre sikt ses en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes og enkelte kreftsykdommer.

30 prosent av arbeidstakere i skiftarbeid rapporterer at de er plaget med søvnvansker, av disse sier 2 av 5 at plagene er arbeidsrelatert. Søvnvansker kan blant annet føre til redusert arbeidsevne og økt risiko for arbeidsulykker.

På dette webinaret snakker Elisabeth Goffeng om forholdene som forskning viser at det er viktig å risikovurdere, for å kunne utvikle en mest mulig helsefremmende arbeidstidsordning.